Danh bộ Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BTS do Hoà thượng Thích Huệ Trí – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ấn ký ngày 15/12/2022, Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 31 thành viên do Ni sư Thích nữ Hạnh Bình đảm trách vai trò Trưởng Phân ban Ni giới.

Nội san Hương Đàm

Ban Chứng minh

1 NT. THÍCH NỮ NHƯ NHƯ

Chứng minh Phân ban Ni giới

Ni viện Thiện Hòa, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
2 NT. THÍCH NỮ NHƯ TỪ

Chứng minh Phân ban Ni giới

Chùa Phước Quang, 37/10 Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
3 NT. THÍCH NỮ MAI LIÊN

Chứng minh Phân ban Ni giới

Tịnh xá Ngọc Lâm, 751 Nguyễn Tất Thành, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
4 NT. THÍCH NỮ NHƯ CƯƠNG

Chứng minh Phân ban Ni giới

Tu viện Tuệ Giác, khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ
5 NT. THÍCH NỮ NHƯ BỬU

Chứng minh Phân ban Ni giới

Chùa Kiều Đàm, 204 Tôn Thất Tùng, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
6 NT. THÍCH NỮ THUẦN TRÍ

Chứng minh Phân ban Ni giới

Thiền viện Huệ Chiếu, tổ 9, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
7 NT. THÍCH NỮ HOẰNG KHÂM

Chứng minh Phân ban Ni giới

Chùa Huệ Quang, khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

Ban Thường trực

1 NS. THÍCH NỮ HẠNH BÌNH

Trưởng Phân ban

Chùa Bảo Hải, Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa
2 NT. THÍCH NỮ HẠNH NHÂN

Phó Thường trực Phân ban – Ủy viên Ban Giám luật

Chùa Phước Tánh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
3 NT. THÍCH NỮ HẠNH NGHIÊM

Phó Phân ban – Ủy viên Ban Hoằng pháp

Chùa Phước Khánh, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
4 NS. THÍCH NỮ PHẤN LIÊN

Phó Phân ban – Ủy viên Đặc trách Hệ phái Khất sĩ

Tịnh xá Ngọc Phước, 98 Nguyễn Văn Hưởng, khu phố 5, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa
5 NS. THÍCH NỮ CHÚC PHƯƠNG

Phó Phân ban – Ủy viên Đặc trách Đối ngoại

Chùa Hưng Hòa, khu phố Phước Sơn, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
6 NS. THÍCH NỮ DIỆU HOÀNG

Phó Phân ban – Ủy viên Ban Từ thiện xã hội

Chùa Khánh Hưng, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền
7 NS. THÍCH NỮ NGUYÊN XUÂN

Phó Phân ban – Ủy viên Ban Kinh tế Tài chánh

Chùa Vạn Phước, 211 Ba Cu, phường4, thành phố Vũng Tàu
8 SC. THÍCH NỮ HẢI ĐỊNH

Chánh Thư ký

Chùa Bảo Hải, Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa
9 SC. THÍCH NỮ THẢO LIÊN

Phó Thư ký – Chánh Văn phòng

Tịnh xá Ngọc Thiền, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
10 SC. THÍCH NỮ NGHIỆM LIÊN

Phó Thư ký

Tịnh xá Ngọc Duyên, tổ 16, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa
11 NS. THÍCH NỮ ĐIỀU LIÊN

Thủ quỹ

Tịnh xá Ngọc Bích, 106 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu
12 NS. THÍCH NỮ HUỆ THANH

Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo

Chùa Phước Lâm, 65 Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
13 NS. THÍCH NỮ NHƯ MINH

Ủy viên Ban Văn hóa

Chùa Bảo Tích, ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc
14 SC. THÍCH NỮ TÂM THỊNH

Ủy viên Ban Thông tin truyền thông

Thiền viện Minh Đức, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ
15 NT. THÍCH NỮ ĐỒNG LIÊN

Ủy viên Ban Nghi lễ

Hưng Lâm Ni tự, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
16 NT. THÍCH NỮ QUẢNG ĐÀM

Ủy viên Ban Kiểm soát

Chùa Từ Hiếu, 61 Nguyễn Du, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
17 NS. THÍCH NỮ HUỆ Ý

Ủy viên Ban Kiểm soát

Chùa Bảo Châu Kim, Trường Chinh, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
18 NS. THÍCH NỮ CHÚC NHẪN

Ủy viên Ban Danh bộ

Chùa Kim Liên, phường 7, thành phố Vũng Tàu
19 SC. THÍCH NỮ NGUYÊN PHÚ

Ủy viên Ban Danh bộ

Chùa Phước Thành, 1649 Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu
20 NS. THÍCH NỮ THUẦN LIÊN

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội

Tịnh xá Ngọc Lâm, 751 Nguyễn Tất Thành, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Uỷ viên:

21 NS. THÍCH NỮ NHẬT HẠNH

Uỷ viên

Chùa Viên Hưng – xã Hoà Hưng – huyện Xuyên Mộc
22 NS. THÍCH NỮ THÁNH NGHIÊM

Uỷ viên

Chùa Tịnh Quang, QL56, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức
23 NS. THÍCH NỮ TÂM ĐỨC

Uỷ viên

Chùa Quan Âm, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa
24 NS. THÍCH NỮ HUỆ TỊNH

Uỷ viên

Chùa Long Hoa, thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức
25 NS. THÍCH NỮ NHƯ PHÚC

Uỷ viên

Chùa Bửu Long, khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
26 NS. THÍCH NỮ ĐĂNG LIÊN

Uỷ viên

Tịnh xá Ngọc Quang, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ
27 NS. THÍCH NỮ NHƯ HUỆ

Uỷ viên

Chùa Hương Nghiêm, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
28 NS. THÍCH NỮ NHƯ HẠNH

Uỷ viên

Chùa Linh Quang, 37/37A Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
29 NS. THÍCH NỮ DIỆU THUẬN

Uỷ viên

Bồ Đề Phật Điện, ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ
30 SC. THÍCH NỮ QUẢNG TRINH

Uỷ viên

Ni viện Thiện Hòa, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
31 SC. THÍCH NỮ TUỆ PHƯỚC

Uỷ viên

Tu viện Tuệ Giác, khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ

Bài viết liên quan