Thông bạch của HĐTS V/v Tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2567

28/02/2023

Ngày 20/02/2023 HT Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN đã ra Thông bạch V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ Phật lịch 2567. VP. BTS tỉnh xin chuyển tải văn bản đến các Ban ngành và BTS trực thuộc.               VP.BTS