Quy chế hoạt động Ban Quản Trị cơ sở tự viện thuộc GHPGVN

04/10/2023

Vào ngày 03/10/2023, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký ban hành 2 văn bản quan trọng, đó là Quy chế hoạt động Ban Quản Trị cơ sở tự viện của GHPGVN nhiệm kỳ (2022-2027) và Thông tư Hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy, đây là lần đầu tiên Giáo hội ban hành quy chế về nội dung này kể từ khi Hiến…

Đề cương ôn tập khảo hạch Đại giới đàn Minh Nguyệt

11/08/2023

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH NGUYỆT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa: Hai thời khóa Công phu thiền môn truyền thống; Luật Trường hàng: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách (HT. Thích Đạt Dương biên soạn); Phật học Phổ thông Khóa I, II, III, IV (HT. Thích Thiện Hoa biên soạn); Sơ đẳng Phật học Giáo khoa thư (40 bài đầu); Các loại kinh căn bản: Thập thiện nghiệp đạo,…

Thông báo số 338/TB-BTS: Về việc Hội thi diễn giảng các trường hạ năm 2023

30/07/2023

VP.BTS

Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang thông báo tuyển sinh

13/07/2023

Thông báo: V/v Tổ chức Đại Giới đàn mang tôn hiệu MINH NGUYỆT

04/07/2023

Nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha cầu giới pháp của Chư Tăng Ni xuất gia tu học khắp nơi và tiếp nối mạng mạch Phật giáo, BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức Đại Giới Đàn mang tôn hiệu thượng MINH hạ NGUYỆT năm PL.2567 – DL.2023 từ ngày 09-12/11/2023 (26-29/09 Quý Mão). Giới tử có thể tải các hồ sơ cần thiết tại đây: Đơn xin thọ giới: Tải về Đơn phát nguyện xuất gia:…

Quy định: V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi chứng nhận Tăng ni và điệp đàn thọ giới

20/05/2023

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ   BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2023 QUY ĐỊNH V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi chứng nhận Tăng ni và điệp đàn thọ giới Cấp chứng nhận Tăng ni Đơn xin cấp chứng nhận Tăng ni (theo mẫu) Sơ yếu…

Diễn văn Phật Đản PL.2567 – DL.2023 của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

16/05/2023

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni! Kính thưa Quý vị Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài! Kính thưa quý liệt vị! Hòa chung không khí hân hoan của cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới kính mừng Đại lễ Vesak năm 2023 – và mùa Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt…

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

16/05/2023

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kinh gửi: – Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni – Quý Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày Đấng Đạo sư thị hiện ở đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích…

Quy chế hoạt động BTS cấp Tỉnh – Thành phố Nhiệm kỳ VII 2022 – 2027

26/04/2023

VP.BTS

Quy chế hoạt động BTS cấp quận – huyện trực thuộc Nhiệm kỳ VII 2022 – 2027

26/04/2023

VP.BTS