Nội dung triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII, 2022

22/03/2023

Việc sửa đổi Hiến chương nhằm hoàn thiện Hiến chương theo hướng phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Nhà nước liên quan như: Bộ luật Dân sự 2015, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tầm nhìn, định hướng tương lai hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ…

HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

16/03/2023

LỜI NÓI ĐẦU Trong hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, Đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, tổ chức Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tích…

Kế hoạch làm việc cùng BTS các đơn vị trực thuộc

14/03/2023

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ KẾ HOẠCH Về địa phương làm việc với Ban Trị sự cấp huyện Mục đích và yêu cầu: Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, làm việc với Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố để trao đổi, định hướng, phối hợp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc tại các cơ sở Tự viện, cũng như các Phật…

THÔNG BÁO: V/v Khai giảng Khóa tu Tổng Đạo tràng lần 01

03/03/2023

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 4 Ban Chuyên môn gồm: Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa và Ban Thông tin Truyền thông đồng phối hợp tổ chức Khóa tu học Tổng đạo tràng Lần thứ nhất cho Phật tử các đạo tràng trong toàn tỉnh để nâng cao nhận thức và thực…

Thông bạch của HĐTS V/v Tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2567

28/02/2023

Ngày 20/02/2023 HT Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN đã ra Thông bạch V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ Phật lịch 2567. VP. BTS tỉnh xin chuyển tải văn bản đến các Ban ngành và BTS trực thuộc.               VP.BTS