Vũng Tàu: Lễ mừng thọ Phật tử Lê Thị Thư – Pháp danh: Diệu Thọ 95 tuổi

28/01/2023

Trên tinh thần tri ân và báo ân của Phật giáo, sáng ngày 28-1 nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, con cháu gia đình Phật tử Lê Thị Thư – Pháp danh: Diệu Thọ bằng tấm lòng hiếu kính đã cung thỉnh chư tôn đức để thiết “Lễ Mừng Thọ Phật tử Lê Thị Thư – Pháp danh: Diệu Thọ 95 tuổi” mang đầy ý nghĩa nhân văn theo nghi thức trong Phật giáo tại chùa Vạn Phước (211…

Đạo Phật với Văn học và Nghệ thuật

08/12/2022

Như vậy, nền Văn học và Nghệ thuật của đạo Phật không có ý hướng đạt tới một thế giới siêu thực để chiêm ngưỡng, một thế giới mà chúng ta có thể nói là mang tính cách của biến hóa thần thông (Iddhi-pāṭihāriyaṃ) hay tha tâm thần thông ādesanā-pāṭihāriyaṃ). Nhà nghệ sĩ, như một nhà huyễn thuật, có thể dựng lên những cảnh trí kỳ diệu, có thể làm cho kẻ khác phơi bày hết ý nghĩa ẩn sâu…