Vũng Tàu: Chùa Hải Vân trang nghiêm tổ chức đàn Dược Sư cầu an tháng Hạ ngương

Tối ngày 30/11 (nhằm ngày 18/10/Quý Mão) Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân cùng Ni chúng và Nam nữ Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ hoàn đàn Dược Sư, thắp đèn diên thọ, tụng kinh Dược Sư.

Pháp hội Dược Sư thắp đèn diên thọ, tụng kinh Dược Sư tháng Hạ Ngương diễn ra từ ngày 28/11 đến 30/11 (nhằm ngày 16 đến ngày 18/10/ Quý Mão) tại chùa Hải Vân.

Mỗi ngày có hai thời trì tụng kinh Dược sư, sáng bắt đầu từ 8g 00; tối bắt đầu từ 16 giờ 45, đại chúng hòa âm tụng kinh Dược Sư để mong huân tập công đức hồi hướng sở cầu như nguyện.

Qua pháp hội Dược Sư tháng Hạ Ngương sư cô Thích nữ Huệ Trí, nguyện Đức Phật Dược Sư gia hộ Ni chúng đạo tràng và gia đạo quý Phật tử được nhiều lợi lạc cùng hồi hướng duyên lành đến khắp pháp giới chúng sanh thoát khổ đắc lạc.

Ban TT-TT PG Vũng Tàu

Bài viết liên quan