TP.Bà Rịa: Chùa Chánh Thiên trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan

08/12/2022

Sáng ngày 16-7-Nhâm Dần (13-8-2022) tại chùa Chánh Thiên (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, BR-VT) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan – Báo hiếu “Cài hoa Hiếu hạnh”. Quang lâm chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Thích Minh Mẫn; Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Bà Rịa, viện chủ chùa Chánh Thiên; Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Bà Rịa; Thượng tọa Thích Nhuận Thiền, trụ…