Tài liệu tu học của Gia Đình Phật Tử

18/11/2023

Được sự phân công của Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Trung ương, các Ban Hướng Dẫn PB GĐPT tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi căn cứ theo Bản đề cương Chương trình tu học huấn luyện đã được Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương duyệt ngày 05/10/2007 để biên soạn Tài liệu Hướng dẫn cho đoàn sinh các ngành. Tại trại Hội thảo Huynh trưởng toàn quốc tại Đại Tòng Lâm – Bà Rịa Vũng…

Vài suy nghĩ về Giới đàn và Đại Giới đàn Minh Nguyệt

24/10/2023

Từ thuở tiền nhân xuôi vào phương nam mở cõi Đàng Trong thời Trịnh-Nguyễn phân tranh của thế kỷ thứ XVII, nơi đất Gia Định – Biên Hòa xưa có các Tổ đình Giác Lâm, Khải Tường, Huê Nghiêm, Long Thiền, Đại Giác… với bước chân giáo hóa của các bậc Tổ sư long tượng như Ngài Phật Ý – Linh Nhạc[1], Tổ Tông – Viên Quang[2], Tiên Giác – Hải Tịnh[3]…; trải dài đến vùng đất Miền Đông –…

Ý nghĩa Phật đản PL.2567 – DL.2023: Đức Thế Tôn – Bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi

20/05/2023

 Thế giới ngày nay, sự phát triển mất cân bằng giữa nếp sống tinh thần và vật chất; trí tuệ nhân tạo, trình độ tri thức, khoa học công nghệ, cùng với đời sống vật chất phát triển mạnh mẽ; thì các giá trị văn hóa, đạo đức xã hội lại xuống cấp; niềm tin vào cuộc sống và hạnh phúc đích thực của kiếp người đang bị chao nghiêng. Ngay trong thời điểm này, con người đang phải đối…

Bồ-tát Quán Thế Âm: Từ học thuật đến tín ngưỡng

08/12/2022

Giác Ngộ Online – Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi (Ấn Độ, 2001) với đề tài nghiên cứu Bồ-tát Quán Thế Âm. Công trình này cũng đã được xuất bản bằng tiếng Việt ở trong nước (Khái niệm về Bồ-tát Quán Thế Âm – Lý thuyết và…