Thường trực BTS tỉnh thăm và làm việc cùng Tăng Ni thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu

28/03/2023

Nằm trong kế hoạch thăm viếng và trợ giúp các vấn đề khó khăn của Tăng Ni trong tỉnh, sau chuyến viếng thăm Tăng Ni huyện Châu Đức vào ngày 25/03/2023, trong ngày 28/03/2023 Hoà thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cùng các Trưởng Ban: Tăng sự – Pháp chế  – Phân ban Ni giới và Khối Văn phòng BTS tỉnh đã đến thăm và làm…

Thường trực BTS tỉnh thăm và làm việc cùng Tăng Ni huyện Châu Đức

26/03/2023

Vào lúc 14h00 ngày 26/03/2023 (nhằm ngày mồng 4 tháng 2 nhuần Quý Mão) Hoà thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cùng các Trưởng Ban: Tăng sự – Kiểm soát – Pháp chế  Phân ban Ni giới và Khối Văn phòng BTS tỉnh đã đến Văn phòng BTS huyện Châu Đức tại chùa Như Ý thăm hỏi và làm việc cùng Tăng Ni trong huyện. Buổi…

Nội dung triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII, 2022

22/03/2023

Việc sửa đổi Hiến chương nhằm hoàn thiện Hiến chương theo hướng phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Nhà nước liên quan như: Bộ luật Dân sự 2015, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tầm nhìn, định hướng tương lai hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ…

Lễ Khai giảng khóa tu Tổng Đạo tràng năm 2023

16/03/2023

HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

16/03/2023

LỜI NÓI ĐẦU Trong hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, Đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, tổ chức Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tích…