Vũng Tàu: Khai giảng học kỳ 2 lớp giáo lý Phật tử

Sáng ngày 10-3-2024, các học viên là những Phật tử tại các đạo tràng vân tập về giảng đường chùa Liên Trì để tiếp chương trình học giáo lý học kỳ 2.

Lớp học bắt đầu với môn “Kinh Bát Đại Nhân Giác” do Đại đức Thích Trung Tú phụ trách và môn “Thập Đại Đệ Tử” do Sư cô Thích Nữ Phước Liên phụ trách giảng dạy.

Bài viết liên quan