Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Sáng 23-5 (16-4-Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu đã trang nghiêm tổ chức tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Liên Trì.

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Hòa thượng Thích Phước Huệ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.VT; Hòa thượng Thích Thông Thiền, Phó trụ trì thiền viện Chơn Không; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.VT, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo thành phố, cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo TP.Vũng Tàu.

 Phát biểu biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.VT cho biết An cư Kiết hạ là truyền thống quý báu do Đức Phật chế định. Người xuất gia bây giờ Phật sự bề bộn, Tăng duyên buộc ràng, ít có thời gian quán niệm để xả ly phiền não thì an cư là phương tiện hữu hiệu nhất để hành giả trở về với chính mình, quán chiếu đẩy lùi tham giận kiêu căn, giúp hành giả trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực là trang nghiêm Giáo hội.

Theo báo cáo, Ban Trị sự GHPGVN TP.VT tổ chức 2 điểm an cư tại chùa Liên Trì, chùa Vạn Phước. Thứ 5 hàng tuần, tại hạ trường tập trung chùa Liên Trì tổ chức buổi sinh hoạt tập trung cho các hành giả an cư.

Thời khóa tại trường hạ chùa Liên Trì mỗi ngày bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 và kết thúc lúc 22 giờ với thời khóa: công phu khuya, tiểu thực, thính pháp, tụng kinh, quá đường, công phu chiều, tọa thiền…

Ban Chức sự trường hạ chùa Liên Trì: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Chứng minh kiêm Giám luật), Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng (Thiền chủ); Hòa thượng Thích Phước Huệ, Hòa thượng Thích Thông Không (Phó Thiền chủ); Thượng tọa Thích Thiện Thông (Hóa chủ); Thượng tọa Thích Thiện Chí (Chánh na); Thượng tọa Thích Long Đức, Thượng tọa Thích Tịnh Huệ (Phó na)…

Ban Chức sự trường hạ chùa Vạn Phước: Ni trưởng TN. Quảng Bình, Ni trưởng TN. Như Thiền (Chứng minh); Ni trưởng TN. Như Từ (Thiền chủ kiêm Giám luật); Ni sư TN. Chúc Nhẫn (Phó Thiền chủ); Ni sư TN. Nguyên Xuân, Ni sư TN. Hóa Liên, Ni sư TN. Phước Duyên, Ni sư TN. Điều Liên (Hóa chủ); Ni sư TN. Chúc Nhẫn (Chánh na); Ni sư TN. Như Hạnh, Sư cô TN. Huệ Nhẫn (Phó na)…

Đại đức Thích Thái Hiền, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP.VT đã đại diện hành giả an cư đối trước chư tôn đức Chứng minh dâng lời phát nguyện.

Tại lễ khai hạ, chư Ni đã tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Thông Thiền thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tu hành tinh tấn không buông lung trong ba tháng an cư.

Hòa thượng Thích Thông Thiền ban đạo từ đã thay mặt Phật giáo Thành phố bày tỏ niềm hoan hỷ đối với buổi lễ tác pháp an cư, qua đó cho thấy Phật giáo Vũng Tàu từng bước đi vào trang nghiêm như giới luật Phật chế, từng bước góp phần trong sự nghiệp xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội.

Sau khóa lễ khai hạ là lễ đối thú an cư – bắt đầu ba tháng An cư kiết hạ của chư hành giả trên địa bàn TP.Vũng Tàu

Trung Giác, Nguyên Phú, Hưng Thịnh

Bài viết liên quan