Thường trực BTS tỉnh cung thỉnh Giới sư Đại Giới đàn Minh Nguyệt

Giới đàn là nơi tuyển người làm Phật, là pháp hội quan trọng bậc nhất trong các pháp hội Phật giáo; là nơi truyền trì mạng mạch đạo pháp, trao gởi vận mạng Tăng-già cho thế hệ kế thừa trên tinh thần “truyền đăng tục diệm”; là sự kiện hoan hỷ nhất trong tất cả sự kiện Phật giáo từ xưa đến nay. Cho nên, thừa hành Phật sự khai Đại Giới đàn thì được nhơn thiên ủng hộ, Thánh giả hộ niệm, phàm nhân hỗ trợ, hải chúng phụng hành với mục đích làm hưng thịnh Phật đạo, lợi lạc quần sanh. Để Giới tử đắc giới việc cung thỉnh giới sư trên ngôi vị Tam sư – Thất chứng vô cùng quan trọng để giới tử nương nhờ vào sự thanh tịnh của Giới sư mà tâm được cung kính mà thực hiện nghi thức cầu đạo.

Trong ngày 17/10/2023 (nhằm ngày 03/10 Quý Mão), Thường trực BTS tỉnh đã ghé các trú xứ của các vị thạch trụ Phật giáo để cung thỉnh chư vị quang lâm đảm nhận các ngôi vị trong Đại giới đàn Minh Nguyệt do Phật giáo tỉnh tổ chức trong hạ tuần tháng 9 năm Quý Mão.

Đoàn do HT. Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Trị sự tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức Giới đàn làm Trưởng đoàn; Tháp tùng đoàn có TT. Thích Nhuận Nghĩa, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS tỉnh; TT. Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp; HT. Thích Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm đặc trách Hệ phái Khất sỹ; TT. Giác Trí, Phó Trưởng ban kiêm đặc trách Phật giáo Nguyên Thuỷ; TT Minh Hạnh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế; TT. Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban kiêm Phó Ban Thường trực Ban tăng sự; TT. Thích Trí Định, Phó Thư ký – Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông; TT. Thích Vĩnh Tế, Trưởng Ban Pháp chế BTS tỉnh.

Phái đoàn Phân ban Ni giới tỉnh do Ni sư Thích nữ Hạnh Bình, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh làm Trưởng đoàn, tháp tùng Đoàn có Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nhân, Phó Trưởng ban thường trực kiêm Giám Luật; NT. Thích nữ Hạnh Nghiêm, Phó Trưởng ban kiêm Uỷ viên Hoằng pháp; Sư cô Thích nữ Tâm Thịnh, Uỷ viên TTTT Phân ban Ni giới.

Tại chùa Huê Nghiêm – Quận 2, sau lời tác bạch cung thỉnh và báo cáo sơ bộ về số lượng Giới tử của HT. Thích Huệ Trí, HT. Thích Trí Quảng, Pháp chủ Phật giáo Việt Nam đã vô cùng hoan hỷ khi được nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Giới đàn của Ban Trị sự tỉnh. Không những nhận lời thỉnh cầu về tham gia Giới đàn, Hoà thượng Pháp chủ còn căn dặn Ban Tổ chức chú trọng tập trung về “chất” của Giới đàn, tránh các nghi lễ rườm rà không cần thiết và tốn kém.

Tại Thiền viện Quảng Đức, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐT – Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GH sau khi chấp nhận lời thỉnh cần về Giới đàn Ngài đã có ý kiến chỉ đạo ban Tăng sự tỉnh chú trọng rà soát lại hồ sơ Giới tử sao cho đúng quy định của Giới đàn.

Ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh xin giới thiệu một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày tháp tùng cùng Đoàn:

Ban TTTT PG tỉnh

Bài viết liên quan