Đề cương ôn tập khảo hạch Đại giới đàn Minh Nguyệt

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH NGUYỆT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

 1. Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa:
 • Hai thời khóa Công phu thiền môn truyền thống;
 • Luật Trường hàng: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách (HT. Thích Đạt Dương biên soạn);
 • Phật học Phổ thông Khóa I, II, III, IV (HT. Thích Thiện Hoa biên soạn);
 • Sơ đẳng Phật học Giáo khoa thư (40 bài đầu);
 • Các loại kinh căn bản: Thập thiện nghiệp đạo, Tứ thập nhị chương, Di giáo, Phật thuyết A Di Đà, Hồng danh Bửu sám.

 

 1. Giới tử Sa-di, Sa-di-ni:
 • Hai thời khóa Công phu thiền môn truyền thống;
 • Luật Trường hàng Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách (HT. Thích Đạt Dương biên soạn);
 • Phật học Phổ thông Khóa I, II (HT. Thích Thiện Hoa biên soạn);
 • Sơ đẳng Phật học Giáo khoa thư (20 bài đầu);
 • Các loại kinh căn bản: Phật thuyết A Di Đà, Hồng danh Bửu sám.

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

 

Bài viết liên quan