Đại đức Thích Nhuận Đức sám hối và xin lỗi đồng bào Khmer

Trong những tháng ngày thuyết giảng tại Tổ đình Hộ Pháp – Phường Phú Mỹ – Tx. Phú Mỹ, Đại đức Thích Nhuận Đức đã có lời lẽ xúc phạm đến đồng bào dân tộc Khmer. Được sự chỉ dạy của HT Viện chủ tổ đình Hộ Pháp, Đại đức đã nhận ra lỗi lầm và sai trái của mình và xin lỗi đồng bào dân tộc Khmer và sám hối cùng Chư tôn đức.

BBT xin đăng thư sám hối và xin lỗi lên website

VP. BTS

Bài viết liên quan