Thông báo: V/v Tổ chức Khoá tu mùa hè “Con về bên Phật” năm 2024

Thông báo: V/v Tổ chức Khoá tu mùa hè “Con về bên Phật” năm 2024

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN TRỊ SỰ

 BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

Số: 07 /TB-BHDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Châu Đức, ngày 5 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức khóa tu mùa hè cho Thanh thiếu niên, Học sinh, Sinh viên

Kính gởi: – Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thành phố;

– Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh;

– Ban Hướng dẫn Phật tử các Huyện, Thị, Thành phố;

– Ban Hướng dẫn, Ban Điều hành GĐPT Huyện, Thị, Thành phố

– Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các Huyện, Thành phố;

– Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo, Đạo hữu Phật tử các chùa trong toàn Tỉnh.

Thực hiện Thông tư số 060/TT-BHDPT ngày 3/4/2024 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương về việc Hướng dẫn tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, Sinh viên, Học sinh Phật tử các tỉnh thành toàn quốc.

Theo tinh thần phiên họp ngày 2/6/2024 của Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin -Truyền thông GHPGVN tỉnh.

Xét nhu cầu sinh hoạt tu học và giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên Phật tử, trong mùa nghỉ hè năm 2024.

Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh thông báo chương trình tổ chức khóa tu mùa hè năm 2024 như sau:

– Tên khóa tu: khóa tu mùa hè lần 3 – chủ đề: “CON VỀ BÊN PHẬT”

– Thời gian: ngày 01- 04/07/2024 (26-29/5/Giáp Thìn)

– Số lượng: khoảng 600 em (có độ tuổi từ 14 đến 25 tuổi)

– Địa điểm: Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Mục đích: Nâng cao phẩm chất đạo đức, rèn luyện tổng hợp các kỹ năng mềm, trao dồi kiến thức Phật pháp. Tạo cho giới trẻ có điều kiện tham gia sinh hoạt tu học và giải trí sau một thời gian dài học tập.

– Nội dung sinh hoạt: tổ chức sinh hoạt tu học, tụng kinh, nghe pháp, tọa thiền, giao lưu tìm hiểu Phật pháp, hoa đăng, Pháp thoại…

– Điều kiện tham dự: tất cả các Tu sinh đăng ký tham dự khóa tu có độ tuổi từ 14 đến 25, có chí nguyện thực hành lời Phật dạy, tu học, vui chơi lành mạnh.

– Đăng ký tham dự: Khóa sinh tham gia khóa tu đăng ký với Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện, thành phố, các đơn vị cơ sở tự viện, các tổ chức tập thể, cá nhân hoặc đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức qua:

+Số điện thoại0908191829

+Emailvenhanhdanh2014@gmail.com

+Văn Phòng: Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng  Tàu 

Download mẫu đăng kí tại: https://phatgiaobariavungtau.org.vn/ hoặc nhận tại văn phòng

Link đăng kí trực tuyến: https://forms.gle/78XjcZ1RWK4gJJ669

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/6/2024.

 -Hồ sơ đăng ký gồm:
+Phiếu đăng ký Khóa Tu Mùa Hè;
+Giấy CCCD photo (hoặc khai sinh) để đăng ký tạm trụ ;
+Thẻ học sinh, sinh viên photo (nếu có);
+ Nộp 2 ảnh thẻ 3×4 (cm)

Để giúp cho Ban Tổ chức sắp xếp, chuẩn bị tốt quá trình tổ chức, kính mong Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện, thành phố hoan hỷ quan tâm phổ biến tường tận đến cơ sở để các em Phật tử đăng ký tham gia đông đảo.

Số lượng các em Khóa sinh tại địa phương tham gia, Quý ban báo về Ban tổ chức trước ngày 27/6/2024 (22/5/Giáp Thìn).

-Thời gian tập trung: Tất cả có mặt tại Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ 07h00 đến 10h30 ngày 1/7/2024.

Phải dự tu trọn vẹn 4 ngày, không được ra ngoài, hoặc xin về nửa chừng (trừ trường hợp đặc biệt phải có Phụ huynh xin phép).

Trước khóa tu diễn ra 4 ngày, nếu không tham dự được xin báo cho Ban tổ chức biết để bổ sung người khác (nếu không báo lại, Ban tổ chức sẽ không cho đăng ký tham dự vào những khóa tu năm sau).

– Vật dụng cần dùng mang theo:

+ Khi đến tham dự phải mang theo giấy báo xác nhận của Ban tổ chức, giấy CCCD gốc (giấy khai sinh), thẻ học sinh, sinh viên (nếu có) để đăng ký tạm trú;
+ Cha mẹ hoặc khóa sinh đến đăng ký;

+ Mỗi khóa sinh bắt buộc mang theo ít nhất 2 bộ quần áo lam hoặc nâu đồng phục, mền gối, vật dụng vệ sinh cá nhân
+ Không mang theo điện thoại di động;
+ Các khóa sinh không phải nộp bất kỳ một khoản lệ phí nào.

Vì sự hưng thịnh của Đạo pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử kính mong các đơn vị quan tâm tạo điều kiện, phổ biến cho các em, đăng ký tham dự.

Kính chúc chư tôn đức và quý vị than tâm thường an lạc.

 

Nơi nhận:                                                    TM. BAN HƯỚNG DẪN

Như trên                                                                             TRƯỞNG BAN

(để thực hiện)                                                         

BTS/GHPGVN tỉnh

(để biết)          

Lưu VP-BHDPT

                 Thượng toạ Thích Chiếu Hiền

 

 

 

Bài viết liên quan