THÔNG BÁO: V/v Khai giảng Khóa tu Tổng Đạo tràng lần 01

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 4 Ban Chuyên môn gồm: Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa và Ban Thông tin Truyền thông đồng phối hợp tổ chức Khóa tu học Tổng đạo tràng Lần thứ nhất cho Phật tử các đạo tràng trong toàn tỉnh để nâng cao nhận thức và thực tập giáo lý giải thoát của đạo Phật, theo các thông tin như sau:

 1. Thời gian: ngày 12/3/2023 (21/2 Quý Mão);
 2. Địa điểm: Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức;
 3. Đối tượng tham gia: Phật tử, cư sĩ; học sinh, sinh viên có cảm tình với đạo Phật;
 4. Liên hệ: Đại đức Thích Minh Thuận (091 2505130), Đại đức Thích Hạnh Danh (ĐT: 090 8191829), hoặc Đại đức Thích Nguyên Tuấn (ĐT: 090 7977817);
 5. Chương trình:
  • 07 giờ 30: Phật tử vân tập và dùng sáng;
  • 08 giờ 00: Lễ Khai mạc (có chương trình riêng);
  • 09 giờ 00: Thuyết giảng (TT. Thích Thiện Thuận);
  • 10 giờ 00: Phật pháp Vấn đáp;
  • 11 giờ 00: Thọ trai chánh niệm – kinh hành – niệm Phật;
  • 12 giờ 00: Chỉ tịnh;
  • 13 giờ 00: Giao lưu;
  • 14 giờ 00: Gameshow Giáo lý Đạo Phật
  • 15 giờ 30: Phát thưởng – Bế mạc.

 

Vì thành tựu viên mãn hoạt động Phật sự chung của Giáo hội trong việc phát động phong trào tu học chánh pháp rộng khắp các giai tầng quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh, kính mong quý Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện hướng dẫn Phật tử về tham dự đông đảo.

Trân trọng./.

 Thượng tọa Thích Chiếu Hiền

(Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KHAI GIẢNG KHOÁ TU TỔNG ĐẠO TRÀNG

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2023

Ngày 12 tháng 3 năm 2023 (21/02/ Quý Mão)

 1. 07h30: Phật tử vân tập
 2. 08h00: Lễ Khai mạc (có chương trình riêng)
  • Niệm Phật cầu gia bị
  • Tuyên bố lý do
  • Giới thiệu chư Tôn đức chứng minh
  • Phát biểu khai mạc (TT. Thích Chiếu Hiền)
  • Phát nguyện của đại diện Phật tử
  • Đạo từ của Hòa thượng chứng minh
  • Cảm tạ của BTC ( Thích Trí Định)
 1. 09h00: Thuyết giảng (TT. Thích Thiện Thuận)
 2. 10h00: Phật pháp Vấn đáp
 3. 11h00: Thọ trai chánh niệm, kinh hành – niệm Phật
 4. 12h00: Chỉ tịnh
 5. 13h00: Giao lưu
 6. 14h00: Gameshow Phật pháp
 7. 15h30: Bế mạc – Phát thưởng

Bài viết liên quan