Lung linh sắc màu đại lễ Phật đản PL.2567 tại các chùa thành phố Vũng Tàu (phần 1)

Lễ kỷ niệm ngày đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết-bàn được các chùa tại thành phố Vũng Tàu đặc biệt thiết trí trang trọng và đầy màu sắc, nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính của mình lên đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau đây là hình ảnh tại các chùa:

 1. Chùa Từ Quang (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
 2. Chùa Liên Trì (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu)
 3. Chùa Vạn Phước
 4. Chùa Phật Bửu Tự
 5. Chùa Linh Quang Tịnh Xá
 6. Tịnh Xá Ngọc Bích
 7. Chùa Thích Ca
 8. Chùa Sơn Bửu
 9. Chùa Phổ Minh
 10. Chùa Qui Sơn
 11. Chùa Phổ Đà
 12. Chùa phổ Diệu
 1. Chùa Từ Quang (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

2. Chùa Liên Trì (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu)

3. Chùa Vạn Phước

4. Chùa Phật Bửu Tự

5. Chùa Linh Quang Tịnh Xá

6. Tịnh Xá Ngọc Bích

7. Chùa Thích Ca

8. Chùa Sơn Bửu

9. Chùa Phổ Minh

10. Chùa Qui Sơn

11. Chùa Phổ Đà

12. Chùa phổ Diệu

Tịnh Mạnh – Trung Giác

Bài viết liên quan