Thông báo của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

HV
Đồng thời chiều ngày 23/04/2020 23/4, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã trao quyết định lưu nhiệm và bổ nhiệm nhân sự mới cho các khoa.

Tai phiên họp, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện đã trao quyết định lưu nhiệm và bổ nhiệm nhân sự mới cho các khoa gồm:

 • Hòa Thượng Thích Nguyên Giác, Trưởng khoa Sanskrit
 • HT.TS Thích Bửu Chánh, Trưởng khoa Pàli
 • TT.TS.Thích Tâm Đức, Trưởng khoa Anh văn Phật pháp
 • TT.TS Thích Viên Trí, Trưởng Khoa Triết học Phật giáo
 • TT.TS Thích Chơn Minh, Trưởng khoa Lịch sử Phật giáo
 • TT.TS Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học
 • TT.TS.Thích Phước Đạt, Trưởng khoa Phật Giáo Việt Nam
 • TT.TS Thích Minh Thành, Trưởng Khoa Hoằng pháp
 • TT.TS Thích Giác Hoàng, Trưởng khoa Đào tạo từ xa
 • GS.TS Lê Mạnh Thát – Trưởng Khoa Công tác xã hội
 • TT.ThS.Thích Minh Thanh, Trưởng khoa Trung văn
 • NT.TS.Thích Nữ Như Nguyệt, Trưởng khoa Giáo dục mầm non

Theo quyết định, ngoài 11 khoa đang được đào tạo, năm nay Học viện mở thêm hai khoa mới gồm khoa Luật học do TT.TS.Thích Giác Dũng đảm trách trưởng khoa và khoa Y học cổ truyền do PGS.TS.Nguyễn Thị Bay phụ trách.

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan