Tx. Phú Mỹ: Lễ Chung thất trai tuần cố Hoà thượng Thích Thiện Tường

Vào lúc 10h sáng ngày 17/09/2023 (nhằm ngày 03/08 Quý Mão), tại chùa Thanh Nguyên, P. Phú Mỹ, Tx. Phú Mỹ tỉnh BRVT, đã trang nghiêm tổ chức lễ Tuần lâm Chung thất cố Hoà thượng thượng Thiện hạ Tường, Viện chủ tam tự chùa Hoà An – Từ Quang, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam và chùa Thanh Nguyên Tx. Phú Mỹ, BRVT.

Đáp lời mời của môn đồ Pháp phái chùa Hoà An, buổi lễ trân trọng đón tiếp sự hiện diện và chứng minh của Hoà thượng đạo hiệu thượng Huệ hạ Trí, phó chủ tịch HĐTS, trưởng BTS kiêm trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hoà thượng đạo hiệu thuợng Minh hạ Trí Chứng minh BHDPT trung ương, Hoà thượng đạo hiệu thượng Phước hạ Châu trưởng tông môn Hoà An tại Miền Nam, cùng chư tôn Hoà thượng viện chủ các chùa về chứng minh và tham dự buổi lễ; Về phía BTS GHPGVN các cấp có sự hiện diện của TT. Thích Quảng Tiến, UV HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 trung ương GHPGVN; TT. Thích Nhuận Nghĩa, UV. HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực GHPGVN tỉnh BRVT;  TT. Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Trị sự, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh BRVT.

Tại buổi lễ sau nghi thức Cung tiến Giác linh cố Hoà thượng viện chủ, chư tôn Thiền Đức Tăng Ni đã niêm hương tưởng niệm Hoà thượng Đạo hiệu thượng Thiện hạ Tường.

Cung đối trước Chư tôn thiền đức chứng minh, Đại đức Thích Quảng An đại diện môn đồ Pháp phái đã có lời tác bạch, qua lời tác bạch Đại đức đã ôn lại những lời dặn dò, dạy bảo của Hoà thượng Ân sư hướng dẫn chúng huynh đệ Hành trì và tu tập đúng chánh Pháp của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lời tác bạch Đại đức cũng đã có lời niệm ân chư tôn Đức trong Hội đồng trị sự, chư tôn đức trong BTS tỉnh BRVT, BTS thị xã Phú Mỹ và BTS tỉnh Quảng Nam cũng như chư tôn thiền đức Tăng-Ni đã quang lâm chứng minh và san sẻ cho môn đồ Pháp phái chùa Hoà An trong ngày Chung thất Hoà thượng Ân sư thượng Thiện hạ Tường.

Đáp lại lời tác bạch của Đại đức, trong lời Pháp từ Hoà thượng thượng Huệ hạ Trí đã tán thán công đức và Ôn lại tiểu sử của Hoà thuợng Viện chủ: “Cố Hoà thượng Thiện Tường được sinh trưởng trong quê hương tỉnh Quảng Nam. Với Lịch sử truyền đời Quảng Nam là nơi Ngũ Phụng Tề Phi đặc thù. Chính từ cội nguồn đó cố Hoà thượng Thiện Tường đã trở thành một người xuất gia học Phật.” Trong cuộc đời hành đạo Hoà thượng đã tu học với những bậc cao tăng thạc đức tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Với sự nghiệp Hoằng pháp lợi sanh ngài là một vị thầy bình dị, khiêm cung nhưng đầy sâu sắc với nụ cười an lạc luôn nở trên môi ngài đã giáo hoá cho những người đệ tử trên con đường tu hành học Phật. Hoà thượng cũng có lời tán dương công hạnh của Đại đức Thích Quảng An trú trì chùa Thanh Nguyên. Hoà thượng cũng dành lời gửi gắm chư tôn đức Trong BTS Tỉnh cũng như BTS Phú Mỹ quan tâm chia sẻ và hỗ trợ cho môn đồ Pháp quyến cùng các hàng đệ tử chùa Thanh Nguyên.

Sau khi dâng tịnh tài – tịnh vật cúng dường lên chư tôn đức, thượng toạ Thích Quảng Học đại diện cho môn đồ pháp quyến dâng lên Chư Tôn thiền Đức nhị bộ Tăng già , các cấp chính quyền địa phương, quý đồng bào Phật tử lời cảm niệm -tri ân về những thâm tình đạo vị mà quý Ngài và quý vị đã hướng về giác linh hoà thượng tôn sư cũng như môn đồ hiếu quyến trong suốt những ngày diễn ra tang lễ cho đến lễ tuần lâm chung thất ngày hôm nay. Thâm tình đó toàn thể môn đồ nguyện khắc cốt ghi tâm, phát nguyện tinh tấn tu trì để báo đáp thâm ân cao dày này.
Buổi lễ kết trong niềm hỷ lạc vô biên bởi sự hiếu tâm là chơn pháp cúng dường.

Thiên Ngọc Thái

Bài viết liên quan