Chùa Thanh Long 2 cúng dường các trường hạ thị xã Phú Mỹ

Vào ngày 05/07/2024 (nhằm ngày 30/05 Giáp thìn) được sự hướng dẫn của TT. Thích Vĩnh Tế – Trưởng ban Pháp chế PG tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã – Trụ trì tu viện Thanh Long 2, phái đoàn tiểu thương Phật tử huyện Châu Đức và chùa Thanh Long đã đến 11 trường hạ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ để cúng dường chư tôn đức Tăng Ni đang thực hành An Cư Kiết Hạ.

Tại mỗi trường hạ, các Phật tử đã cung kính dâng lời tác bạch đến Ban Chức sự các hạ trường và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức được pháp thể khinh an – tuệ tâm tăng trưởng để dẫn dắt hàng Phật tử trên bước đường tu học. Tại mỗi nơi, đoàn đã dâng cúng một số nhu yếu phẩm cần thiết và tịnh tài cho Tăng Ni được an tâm tu học. Được biết tổng trị giá đợt cúng dường trên 100 triệu đồng. Xin giới thiệu chùm ảnh chúng tôi nhận được.

Chùa Thanh Long

Bài viết liên quan