Chữ Tâm trong đạo Phật

Vào lúc 8h sáng ngày 17/06/2023 (nhằm ngày 30/04 Quý Mão) tại chùa Long Quang – xã Hoà Long – Tp. Bà Rịa, TT. Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN tỉnh đã có buổi giảng cho Tăng Ni và Phật tử nhân mùa An cư – Kiết hạ PL.2567.

Nội dung bài giảng phần đầu của Thượng toạ xoay quanh chữ Tâm trong đạo Phật. Con đường tu tập tâm là áp dụng những phương pháp để loại bỏ ra khỏi tâm những phẩm chất xấu, chiếu ánh sáng vào phần ‘tối’ của tâm thức. Khi có niềm tin chân chánh, tâm sẽ không bị lôi kéo vào những niềm tin mù quáng thiếu cơ sở mang tính mê tín dị đoan. Khi đã có chánh tín nhờ học hỏi và duyên lành, con người sẽ có động lực sống tốt, sống có ý nghĩa, và làm hiển lộ phần sáng của tâm thức mà bản chất vốn là chiếu sáng và thanh tịnh không uế nhiễm. Thiền định (samādhi) từng bước một giải phóng tâm ra khỏi các loại phiền não nghiệp chướng, và trả tâm về trạng thái trong sáng chiếu diệu (pabhassa cittam) như nó vốn có.

Ban TTTT PG tỉnh xin trân trọng giới thiệu nội dung bài giảng và một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan