Ni trưởng Mai Liên: Tứ bất khả khinh

Tứ bất khả khinh nghĩa là bốn thứ chẳng thể khinh thường. Kinh Tạp A hàm quyển 46 ghi lại chuyện Đức Phật giảng cho vua Ba Tư Nặc về bốn thứ chẳng thể khinh thường : 1. Thái tử tuy nhỏ, nhưng sẽ làm quốc vương đó là bậc chẳng thể khinh thường. 2. Rắn con tuy nhỏ, nhưng nọc độc có thể làm chết người, đó là loài chẳng thể khinh thường. 3. Tia lửa tuy nhỏ, nhưng có thể đốt cháy núi rừng đồng cỏ, cũng là thứ chẳng thể khinh thường. 4. Sa Di tuy nhỏ, nhưng có thể thành bậc Thánh và có thần thông, tuyệt đối không được coi khinh.

Sáng ngày 07/06/2023 tại Trường hạ Thiền viện Minh Đức, Ni trưởng Thích nữ Mai Liên, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh đã có buổi giảng cho hạ trường tại đây. Ban TTTT PG tỉnh xin trân trọng giới thiệu:

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan