Châu Đức: Lễ Khai Hạ, Tác pháp An cư chư Tăng, Ni trong huyện

Sáng ngày 16/5/2023 (nhằm ngày 16/4/  Quý Mão), Ban Trị Sự Phật huyện Châu Đức trang nghiêm tổ chức lễ Khai hạ, Tác pháp An cư cho 2 trú xứ. Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh dành cho chư Tăng  65 hành giả. Chùa Long Hoa, xã Láng Lớn dành cho chư Ni 67 hành giả đang tu học tại các cơ sở tự viện đóng trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, đại diện cho chư Ni của đạo tràng An cư tại chùa Long Hoa tác bạch thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng, nguyện lãnh thọ giáo giới hành trì trang nghiêm kiết hạ an cư.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trước Đại hùng Bảo điện, chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và tác lễ đối thú An cư. Chư Tăng đã cung thỉnh HT. Thích Trừng Diệu và HT. Thích Trí Châu tác pháp đối thú An Cư cho đại chúng

An cư kiết hạ được Đức Phật chế định, hàng Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni mỗi năm đều phải thực hiện trên tinh thần duy trì mạng mạch cho đạo pháp trường tồn. Tùy mỗi nơi mà có các hình thức an cư khác nhau, nhưng về bản chất không có gì thay đổi. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để cho các hành giả (Sa-di và ngũ giới) tập sự an cư, hiểu về truyền thống có từ ngàn xưa của đạo Phật và thời gian thuận tiện cho giới cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư Tăng học tập giáo pháp, đồng thời là cơ hội tạo phước báo nhân thiên qua việc hộ trì chúng Tăng trong suốt mùa An cư.

Cùng ngày 56 hành giả Ni đã vân tập về chùa Long Hoa (xã Láng Lớn, huyện Châu đức) để tác pháp kiết giới an cư kiết hạ trong 3 tháng theo luật Phật chế định.

 

Ban TTTT PG Châu Đức

Bài viết liên quan