Thêm duyên lành lễ cầu an đầu năm

Cố gắng khuyên nhau sớm nguyện cầu,
Tay cầm bút viết, lời kinh sâu
Định tâm chánh niệm lòng thông sáng,
Thức tánh chơn như, ý nhiệm mầu
Nước Trí, trăng lòng duyên giải thoát,
Đèn Thiền, cửa Đạo quả cao sâu.
Bạn lành, Thầy tốt, đời vui đẹp,
Cõi Phật mau về chẳng đợi lâu.

Sáng nay, mùng 8 tháng Giêng – Quý Mão, chùa Hải Vân tổ chức chép kinh “ Diệt Trừ Phiền Giận” bảng kinh này trong tạng Pali là Kinh Aghatavinaya của Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya III. 186).
Kinh đề cập đến năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Để hết giận, hết buồn, tâm được bình an, thân được khỏe mạnh duyên theo hạnh nguyện Đức Phật Dược Sư nhân ngày lễ cầu an đầu năm. Những phương pháp này chúng con xin được ghi nhớ, hành trì để mỗi ngày nụ cười luôn mới, ánh mắt luôn tươi, màu đời luôn sáng, gia đình hân hoan, đạo tâm tỏ rạng.

Đây là phương pháp thứ nhất, này các bạn:

Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là người trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. 
…………….
( Bốn phương pháp còn lại bạn hoan hỷ đọc nơi bài kinh nhé!)
Một ngày lễ cầu an công đức thanh tịnh, hướng về tự thân, người thương, người chưa thương luôn mạnh khỏe, an lành.

Sau đây là những hình ảnh buổi chép kinh tại chùa Hải Vân:

TN. Huệ Trí

Bài viết liên quan