Châu Đức: Lễ Khai Hạ, Tác pháp An cư chư Tăng, Ni huyện Châu Đức.

Sáng ngày 23/5/2024 (Nhằm ngày 16/4/ Giáp Thìn), Ban Trị Sự Phật huyện Châu đức trang nghiêm tổ chức lễ Khai hạ, Tác pháp An cư cho 2 trú xứ. Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh dành cho chư Tăng 60 hành giả. Chùa Long Hoa, xã Láng Lớn dành cho chư Ni 80 hành giả đang tu học tại các cơ sở tự viện, Tịnh thất trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, đại diện cho chư Ni An cư tại chùa Long Hoa qua đại Tăng tác bạch thỉnh cầu giáo giới, nguyện lãnh thọ giáo giới hành trì trang nghiêm kiết hạ an cư.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trước Đại hùng Bảo điện, chư Tôn thiền đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và tác lễ đối thú An cư. Chư Tăng đã cung thỉnh Hoà Thượng Thích Trừng Diệu và Hoà Thượng Thích Trí Châu tác pháp đối thú An Cư cho đại chúng.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng hạ đã có truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế, hàng Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni mỗi năm đều phải thực hiện trên tinh thần duy trì mạng mạch cho đạo pháp trường tồn. Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, tấn tu đạo nghiệp. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để cho các hành giả (Sa-di và ngũ giới) tập sự an cư, hiểu về truyền thống có từ ngàn xưa của đạo Phật, đồng thời cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Cùng ngày 80 hành giả Ni đã vân tập về chùa Long Hoa (xã Láng Lớn, huyện Châu đức) để tác pháp kiết giới an cư kiết hạ trong 3 tháng theo luật Phật chế định.

Sau khi Tác pháp An cư chư Tăng, Ni thực hành thời khoá của mùa An Cúng ngọ, Thọ trai, Kinh hành, Niệm Phật trong tinh thần lục hòa, chánh niệm tỉnh giác.

Ban TTTT huyện

Bài viết liên quan