Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Thánh tổ Kiều-Đàm-Di và Chư tôn đức trưởng lão Ni tiền bối hữu công

Sáng 16/03/2024, (nhằm ngày 07/02/Giáp Thìn) Chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo (Kiều Đàm Di) và Chư Tôn đức Trưởng lão ni tiền bối hữu công tại chùa Tịnh Quang, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đến chứng minh và tham dự có NT. TN Như Từ, NT. TN. Thuần Trí, NT. TN. Hoằng Khâm, NT. TN. Như Bửu, chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh.  Ni sư TN. Hạnh Bình, phó ban Trị sự kiêm trưởng phân ban Ni giới tỉnh. Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của chư vị Ni trưởng, Ni sư và chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh, các huyện, thị, thành phố.

Sau phần dâng hương tưởng niệm, NS. TN. Diệu Hoàng, trưởng Phân Ban Ni Giới H. Long điền, Trưởng ban tổ chức cung tuyên tiểu sử

Ni sư Thích nữ Diệu Hoàng – Phó Trưởng BTS – Trưởng Phân ban NI giới huyện Long Điền – Trưởng Ban Tổ chức lễ cung tuyên tiểu sử

Nhớ xưa trời người hoan hỷ, thế giới hoan ca, có người bậc mẫu nghi ái đạo nguyện xin xuất gia, đã từ ngôi vị hoàng phi nao núng chẳng ngại, vất vã không nài, “khí tiết tùng mai, chí nhơn sơn thủy”. Do thế tôn phú pháp nay chúng con mới được lịch đại truyền đăng, kể từ đó mở ra trang sử mới cho ni đoàn Phật giáo ngày hôm nay

Dẫu thời gian có trải qua hơn 2500 năm lịch sử, bao cuộc thăng trầm biến đổi, thì đạo hạnh Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư tôn Trưởng lão Ni tiền bối hữu công thuộc Phật giáo Việt Nam vẫn sáng ngời, thanh cao.

Ngàn năm còn ghi dấu

Sáng ngời đức thánh tổ

Trưởng lão ni tiền bối

Hậu học mãi niệm ân.

TN Diệu Lành cùng toàn thể Ni Chúng dâng lời tưởng niệm.

Hương Hoa, trà quả, bằng tất cả tấm lòng của đàn hậu học cung kính dâng lên bậc Thánh tổ ni, cùng chư tôn đức Ni tiền bối hữu công thông qua phần dâng Lục cúng.

TN Như Từ, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, có đôi lời sách tấn Chư ni trong toàn tỉnh. Chư tôn đức ni mỗi huyện, thị, thành phố đoàn kết, sách tấn nhau trên con đường tu học và phụng sự. Tán thán sự tổ chức nhịp nhàng đầy đủ ý nghĩa của đơn vị đăng cai tổ chức H. Long Điền.

Cờ luân lưu được trao lại cho đơn vị Phân ban Ni giới TP. Vũng Tàu tổ chức Lễ Tưởng Niệm Thánh tổ Kiều Đàm Di vào năm 2025 dưới sự chứng Minh và ủng hộ của Chư tôn đức ni toàn tỉnh.

Buổi họp mặt cũng được diễn ra sau đó với những kế hoạch và tồn đọng trong năm qua, phương hướng hoạt động của năm nay. Chư tôn Ni đã giải quyết từng vấn đề, từng tiểu ban một cách đoàn kết và  hòa hợp.

Tâm Thịnh –  Quảng Chuyên – Xuân Trọng

Bài viết liên quan