Điếu văn tưởng niệm cố hoà thượng thượng NHỰT hạ HUỆ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN TRỊ SỰ

 ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH NHỰT HUỆ

(1939 – 2024)

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc;

Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc;

Viện chủ chùa Tân Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng.

Tuồng huyễn ảo sắc không
Nhân sinh thể tánh đồng
Xưa nay ai bất tử?
Mộng tỉnh, có rồi không.

Hôm nay, trong giây phút thiêng liêng ngàn thu vĩnh biệt, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin có đôi lời kính niệm đến Hòa thượng lần sau cuối.

Hỡi ơi!

Đất Xuyên Mộc mây sầu ôm phiến đá

Chùa Tân Bửu xác lá phủ đường đi

Ve ngân cung tiễn thầm thì

Người vào thế giới vô vi vĩnh hằng.

Nhớ Giác linh xưa,

Đất Đức Hòa ruộng vườn xanh biếc

Miền Long An sản sinh bậc hiền minh.

Mười hai tuổi, người gặp Hòa thượng Thiện Long,

Chùa Linh Phước xuất gia cầu đạo.

Không ngại khó, ngày đêm tinh chuyên tu học

Vâng lời Tôn sư, về chùa Long Thạnh cầu học với Hòa thượng Bửu Ý.

Rồi đến trường Luật chùa Giác Viên, Chợ Lớn.

Kể từ đó:

Khuya sớm kệ kinh, Diệu pháp gội thấm tâm linh

Chuyên trì giới luật, Tỳ-ni đuộm nhuần tâm hạnh.

Tuổi ba bốn, đăng đàn thọ giới Sa di đổ thủ khoa tại Giới đàn chùa Thới Hòa.

Ba mươi sáu tuối, được bổ trụ trì chùa Tân Bửu

Ba mươi bảy tuổi, dự Tuyển Phật trường Liên Tông đất Sài Gòn tấn đàn thọ cụ.

Năm ba mươi tám, được cử làm Chánh Đại diện quận Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy.

Lịch sử còn ghi:

Năm 1970, bổ xứ về Hậu Nghĩa

Trụ trì chùa Tân Phước.

Người tham gia công cuộc bảo vệ tổ quốc

Khi quê hương ngập tràn khói lửa điêu linh

Thương vận nước, gát kệ kinh tham gia trừ gian dẹp ác.

Noi người xưa, vẫn giữ tấm cà-sa

Nuôi chí lớn, phò an xã tắc.

Chuyện đắc thất nhân ngã chưa xong

Sao thong dong một lối cõi Ta-bà?

Nghiệp oan khiên túc trái còn đó

Nguyện sáu đường dấn thân giúp bá tánh bình an.

Khi đất nước thái bình:

Chí xuất trần thượng sĩ khôn phai

Dốc tâm vì Phật pháp.

Tiếp tục gánh vác chùa Tân Bửu

Với Giáo hội:

Hòa thượng đảm nhiệm Chánh Đại diện huyện Xuyên Mộc

Tuổi hạc đã cao vẫn hết lòng phụng sự,

Tham gia Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh

Giúp Tăng Ni an định tâm hành.

Niên cao lạp trưởng đăng vị Chứng minh

Bốn chúng đồ nhi vẫn nhờ ơn giáo dưỡng.

Chấn tích Thiện Hòa giới trường

An vị Giới sư Tôn chứng.

Dù biến động giữa cõi sắc thinh

Hư thực tâm người vẫn sáng như nhật nguyệt.

Bao tâm nguyện còn đó

Giờ trở gót về Tây.

Ngậm ngùi thay:

Duyên trần phải mãn

Tụ tán nào ngờ.

Mái ngói Tân Bửu còn âm vang trống rền cảnh tỉnh

Chuông thiền Bảo tháp đang giục giã khách vào thiền.

Tiếng bảng công phu còn len vào song cửa

Giọng nói khô khàn tan biến giữa thạch phòng.

Nơi trượng thất, đèn lưu ly chợt tắt

Ngôi Phật đường, gió lạnh hắt trang kinh.

Từ nay:

Trời Nhân Trí trăng mờ ánh bạc

Đất Xuyên Mộc mây trắng vờn bay

Tám mươi sáu năm, năm mươi chín hạ lạp

Người an giấc cây lá rũ màu tang.

Than ôi!

Sóng vỗ đầu non, khua vang tiếng hoa đàm vừa rụng

Mây giăng chốn Tổ, vầng nguyệt khuất từ đây.

Người mượn tướng sắc không, khai thị đời mộng huyễn

Người hiện thân sanh diệt, thả thuyền vượt sông mê.

Đáng kính:

Làm sứ giả Như Lai, nhẹ bước tiêu dao cùng pháp giới

Giữ hành trạng Tổ đạo, trải lòng phụng sự khắp quần sanh.

Người đến tợ trăng rằm, nay nguyện mãn như nước theo trăm sông về biển cả

Người đi như cánh hạc, giờ ly biệt tợ khói nương ngàn gió hướng trời cao.

Giáo hội ghi công người cộng sự đắc lực

Tông môn nhớ mãi bậc mô phạm ngàn đời.

Kính nguyện Giác linh Hòa thượng:

Vào nhà đức Từ phụ

An nghỉ giấc ngàn thu

Dấu hài lưu sân trước

Ta-bà thoáng sạch không.

Xin vĩnh biệt Hòa thượng!

Nam-mô Tân Bửu đường thượng, Từ Lâm Tế Gia Phổ, tứ thập nhất thế, húy thượng Nhựt hạ Huệ, tự Quảng Nghiêm, Nguyễn công Hòa thượng Giác linh mẫn thùy chứng giám.

 

 

Bài viết liên quan