Phú Mỹ: Chùa Từ Nhãn trang nghiêm lễ Húy nhật lần thứ 3 Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Ngày 16-11-2023, (nhằm ngày mùng 4 tháng 10 năm Quý Mão), môn đồ pháp quyến chùa Từ Nhãn đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 3 cố Hòa thượng Nguyên Trực, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện chủ khai sơn chùa Từ Nhãn, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Thị, Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hòa Thượng Thích Trí Châu, Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Hòa Thượng Thích Nhuận Hải, Hòa Thượng Thích Trừng Diệu, Đồng Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa Thượng Thích Thiện Ý; Hòa Thượng Thích Quảng Niệm; Hòa Thượng Thích Nguyên Lý; TT. Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS PG tỉnh cùng chư Tôn đức giáo phẩm thường trực BTS PG tỉnh, BTS PG thị xã Phú Mỹ, chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự.

Sau nghi thức ngọ cúng, môn đồ pháp quyến chùa Từ Nhãn đã thành tâm bái thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm Tổ Đường thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực. Sau đó, Ban Tổ chức nhất tâm kiền thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng của môn đồ pháp quyến.

Tại trai đường, TT. Thích Quảng Phổ, trụ trì chùa Từ Nhãn đại diện cho toàn thể môn đồ pháp quyến cung đối trước chư Tôn đức giáo phẩm dâng lời tác pháp cúng dường. Theo đó, Thượng tọa Thích Quảng Phổ đã xúc động hồi tưởng lại bậc Ân sư khả kính đã dày công giáo dưỡng tứ chúng đệ tử cũng như trong việc kiến tạo, xây dựng chùa Từ Nhãn “có viên gạch nào, có cục bê tông nào mà chẳng có bàn tay Thầy trong đó, có hạt bụi nào mà mà chẳng thấm từng  hơi thở của Thầy trong đó”…

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đãi lao chư Tôn đức ban lời đạo từ. Hòa Thượng đã nhắc lại những lần gặp gỡ trực tiếp thăm hỏi, trao đổi công tác Phật sự tại tỉnh nhà với Đức Hòa thượng Thích Nguyên Trực. Đức Hòa thượng Thích Nguyên Trực, lời nói khiêm cung, nhẹ nhàng, từ tốn, từng bước đi trang nghiêm, thanh đạm… hết lòng phụng sự đạo pháp, tận tâm với mọi công tác Phật sự. Thông qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực, Hòa Thượng hy vọng môn đồ pháp quyến chùa Từ Nhãn hãy học hỏi và tiếp nối đức hạnh nguyện của Thầy tổ, trang nghiêm tự thân, phát triển ngôi Tam bảo chùa Từ Nhãn ngày thêm hưng thịnh. Đó cũng là báo Phật ân đức, đền đáp ân Thầy.

Tiểu sử Cố Hoà thượng thượng NGUYÊN hạ TRỰC

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tùng Lâm

 

Bài viết liên quan