Thi trắc nghiệm Đại Giới đàn Minh Nguyệt

4 giờ sáng ngày 10/11/2023, 900 Giới tử hệ phái Bắc tông đã bước vào thời thi trắc nghiệm tại Chánh điện Trường Phật học Tăng Đại Tòng Lâm (Tăng) và Chánh điện Trường Phật học Ni (Ni viện Thiện Hòa)

TT. Thích Thiện Thuận cắt đề thi trắc nghiệm
Giới tử Tăng thi trắc nghiệm

Thượng toạ Thích Thiện Thuận, Phó Chủ khảo Hội đồng Khảo hạch đã sách tấn các Giới tử: “Mặc dù đã nỗ lực trong việc ôn tập những kiến thức căn bản về Kinh – Luật – Luận – Giáo sử theo như nhận định của các Giám khảo của kỳ khảo hạch vào chiều ngày 09/11/2023, nhưng cần nghiêm túc, cố gắng hơn nữa trong phần thi trắc nghiệm để có thể đủ tiêu chuẩn để lãnh thọ giới pháp.” Trước sự chứng kiến của Giới tử, TT. Phó Chủ khảo đã cắt niêm phong đề thi trắc nghiệm của Tỳ Kheo và Sa Di. Thay mặt Hội đồng Khảo hạch, Đại đức Thích Hạnh Danh đã hướng dẫn sơ bộ về cấu trúc đề, phương thức làm bài.

Giới tử Tỳ kheo làm bài trắc nghiệm
Giới tử Sa di làm bài trắc nghiệm

Cùng thời điểm trên tại Giới trường Ni Giới tử Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di Ni cũng bước vào thời thi trắc nghiệm sau phần cắt niêm phong của Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm, Phó Chủ khảo.

Giới tử Tỳ kheo Ni làm bài trắc nghiệm
Giới tử Tỳ kheo Ni làm bài trắc nghiệm

Nhận định về đề thi, Giới tử hoan hỷ khi tự nhận định về khả năng làm bài của mình. Nhiều giới tử khẳng định chắc chắn bản thân đạt được ít nhất 70 câu hoàn toàn chính xác….

Vào lúc 7 giờ cùng ngày, Ban Giám khảo Đại Giới đàn đã chấm bài nghiêm túc để Ban Thư ký kịp thời trình Hoà thượng Chánh Chủ khảo điểm số các Giới tử sau các phần Khảo hạch, sau đó xếp đàn thọ giới vào chiều nay cho Giới tử Sa Di và Tỳ Kheo.

Giới tử Tỳ kheo Ni làm bài trắc nghiệm
Giới tử Tỳ kheo Ni làm bài trắc nghiệm

Tin, ảnh: Ban TTTT Giới đàn

Bài viết liên quan