Khai đạo Giới tử tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt

Sáng ngày 10/11/2023 (27/9 Quý Mão), sau Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt, PL.2567 – DL.2023, Ban Kiến đàn đã thành kính cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại Giới đàn quang lâm giới trường Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT) để khai đạo cho các Giới tử chuẩn bị thọ nhận giới pháp.

Hòa thượng chỉ dạy rằng có 2 loại Tỳ kheo một là Tỳ kheo giả bao gồm: Tự xưng Tỳ kheo, tương tựa Tỳ kheo, danh tự Tỳ kheo, khất thực Tỳ kheo, trước Ca sa Tỳ kheo; loại thứ hai là Tỳ kheo thật bao gồm: Thiện lai Tỳ kheo, phá kiết sử Tỳ kheo, bạch tứ Yết ma Tỳ kheo.

Thọ giới mà không đắc giới thì là Tỳ kheo giả, để lãnh thọ được giới pháp cần phải đủ các yếu tố: Giới sư thanh tịnh, Giới đàn trang nghiêm, Giới tử phát tâm dũng mãnh cầu giới. Cho dù ở chùa bao lâu, ăn chay cạo đầu nhưng không thọ giới cũng không được gọi là Tỳ kheo. Tất cả Giới tử hãy gột rửa thân tâm của mình để được thọ nhận Giới pháp đúng như pháp.

Đức Phật trao cho Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo ni 348 giới, Sa di 10 giới để làm hàng rào cho chư Giới tử giữ được thân, khẩu, ý thanh tịnh. Tội như đám mây che mặt trời (khi mặt trời nắng lên, đám mây sẽ tự tan mất) cũng như các vị trước khi thọ giới mắc phải sai lầm, bây giờ phát tâm sám hối thì cũng sẽ được đắc giới. Các giới tử hãy chú tâm để thọ đắc giới, chứ không phải vào Đại Giới đàn này để “thọ giấy.”

Sau lời khai đạo của Hòa thượng Tuyên Luật sư, chư Giới tử cung kính đón nhận lời dạy của Hòa thượng, kính nguyện sẽ y giáo phụng hành, nhiếp tâm thanh tịnh để lãnh thọ Giới pháp, nguyện khắc ghi lời dạy của ngài để lấy đó làm tư lương trên bước đường tiến về giác ngộ giải thoát.

Tin, ảnh: Ban TTTT Giới đàn

Bài viết liên quan