Các bài pháp thoại trong khoá tu Tổng đạo tràng lần thứ II/2024

Pháp thoại của Thượng toạ Thích Chiếu Hiền – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức khoá tu

Pháp thoại của Thượng toạ Quách Thành Sattha – Uỷ viên HĐTS – Phó Trưởng ban HDPT Trung ương – Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bài viết liên quan