Lược sử biên niên Hòa thượng Thích Giác Cầu

Sáng nay, ngày 15/12/2023 (nhằm ngày 03/11 Quý Mão), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng Chư tăng ni hệ phái khất sỹ trang nghiêm tổ chức lễ huý kỵ lần thứ I Cố Hoà thượng Thích Giác Cầu, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN; Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ; Tăng Trưởng Giáo đoàn V; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tại Tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hoà – thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Ban TTTT PG tỉnh xin chuyển tải Biên niên sử của vị danh tăng đến bạn đọc.

Thế danh: Ngô Văn Cầu.

Sinh ngày: 01 tháng 5 năm Kỷ Mẹo (1939) tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Năm 1954: Ngài lên 15 tuổi, theo mẹ về chùa quy y Tam Bảo.

Năm 1960: Phát tâm xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Cẩm (Hội An, Quảng Nam), được Đức Thầy Giác Lý – Đệ nhất Trưởng Giáo đoàn V chứng minh.

Năm 1961: Thọ giới Sa-di tại Tịnh xá Ngọc Cẩm (Hội An, Quảng Nam).

Năm 1963: Thọ giới Tỳ-kheo tại Tịnh xá Ngọc Long (Bình Long, Bình Phước).

Từ 1963 – 1983: Được sự phân công của chư Tăng Giáo đoàn, Ngài luân chuyển trụ trì các trú xứ miền Trung và miền Đông Nam Bộ: Tịnh xá Ngọc Cẩm (Hội An, Quảng Nam), Tịnh xá Ngọc Truyền (Cù lao Chàm), Tịnh xá Ngọc Long (Bình Phước), Tịnh xá Ngọc Tháp (Ninh Thuận), Tịnh xá Ngọc Đức (Đà Lạt, Lâm Đồng), Tịnh xá Ngọc Đa (Vũng Tàu)…

Năm 1984: Ngài về núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cất am tranh tu tập và khai sơn Tịnh xá Ngọc Thạnh.

Năm 1990: Hòa thượng làm Phó ban Đại diện Phật giáo xã Tân Hòa.

Năm 1992: Làm Chánh đại diện Phật giáo xã Tân Hòa.

Năm 1994: Làm Chánh đại diện Phật giáo và Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Hòa.

Năm 1997: Được Trung ương Giáo hội tấn phong vào hàng Giáo phẩm Thượng tọa.

Năm 1999: Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thành.

Năm 2001: Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành.

Năm 2002: Ngài được Giáo hội Trung ương tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng.

Năm 2004: Đại biểu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa –  Vũng Tàu, khóa IV (nhiệm kỳ 2004 – 2011).

Từ 2007 – 2017 (2 nhiệm kỳ): Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 2012: Trong Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII, Hòa thượng được suy tôn là Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 2013: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở Đại Giới đàn Thiện Hòa, cung thỉnh Ngài vào hàng Đệ nhị Tôn chứng đàn Tỳ-kheo.

Năm 2016: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở Đại Giới đàn Đồng Huy, cung thỉnh Hòa thượng vào hàng Đệ nhất Tôn chứng đàn Tỳ-kheo.

Năm 2017: Trong Đại hội Phật giáo kỳ VI tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngài được suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ đó đến nay (2020): Tuy tuổi đã cao, Hòa thượng vẫn gánh vách nhiều trọng trách:

– Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN;

– Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ;

– Tăng Trưởng Giáo đoàn V;

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh (Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Vài ngày cuối đời, Ngài có chút duyên bệnh. Vào lúc 5g00 mùng 3 tháng 11 năm Canh Tý (16/12/2020), Ngài xả huyễn thân, thâu thần viên tịch tại Tịnh xá Ngọc Thạnh.

Hưởng thọ: 82 tuổi

Hạ lạp: 58 năm

Cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài là một tấm gương sáng về sự trung kiên với Giáo pháp, hết lòng phụng sự cho Giáo hội, Hệ phái, Tăng đoàn và nhân sanh.

Ban Biên tập

Bài viết liên quan