Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Chia sẻ công tác Phật sự trong Đại Giới đàn Minh Nguyệt của các Tiểu Ban

Chúng con biết rằng, không thể một thân đơn duyên mà Ban Trị sự tỉnh nhà có thể tổ chức thành công Đại lễ hôm nay; không thể vài bước lui tới khuôn viên Thánh địa Tòng Lâm mà chúng con có thể kiến lập được Giới trường cho mười phương Giới tử thành tựu ý sạch trong. Tất cả đều nhờ ân đức và tấm lòng của chư Tôn đức hiện diện trực tiếp, gián tiếp, hoặc âm thầm chia sẻ với chúng con trong suốt thời gian triển khai kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt. Đặc biệt, nhờ sự đồng lòng với mục đích chung của Giáo hội mà 28 tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt, luôn tích cực ngày đêm nhịp nhàng cộng tác nên mới thành tựu viên mãn Phật sự quan trọng này.

Ban TTTT Đại Giới đàn được sự chỉ dạy của TT. Thích Trí Định, Phó Thư ký – Trưởng ban Thông tin – Truyền thông PG tỉnh, Trưởng Tiểu ban TTTT Đại Giới đàn đã ghi nhận ý kiến của Trưởng các Tiểu ban trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt PL.2567 – DL. 2023. Xin trân trọng giới thiệu:

Bài viết liên quan