Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Ban Tổ chức Đại Giới đàn đảnh lễ và cảm tạ thâm ân Hoà thượng Viện chủ Đại Tòng Lâm

Sau khi Đại Giới đàn Minh Nguyệt bế mạc, vào lúc 14h00 ngày 12/11/2023 (nhằm ngày 29/09 Quý Mão), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến Phương trượng tổ đình Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) đảnh lễ và cảm tạ thâm ân của Hoà thượng Thích Quảng Hiển, Thành viên thường trực HĐCM Trung ương GHPGVN – Chứng minh BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Viện chủ Tổ đình Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự.

Đoàn do HT. Thích Huệ Trí – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn làm Trưởng đoàn. Tháp tùng Đoàn có Chư tôn đức trong Thường trực BTS tỉnh cũng là Trưởng các Tiểu ban trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn.

Tại Phương trượng, HT Thích Huệ Trí đã cung kính dâng lên lời cảm tạ đối với công ơn sâu dày của HT. Thích Quảng Hiển, người phát triển Tổ đình Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự – Xây dựng Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu suốt quảng đường hơn 40 năm gắn bó, cũng như Trưởng ban Tổ chức gần 8 Đại Giới đàn trên mãnh đất này.

Đại Giới đàn Minh Nguyệt diễn ra trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong vai trò Thành viên thường trực HĐCM Trung ương GHPGVN – Chứng minh BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Viện chủ Tổ đình Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự, HT THích Quảng Hiển đã có nhiều chỉ đạo – góp ý và dặn dò Tăng chúng Tổ đình tạo mọi điều kiện để Đại Giới đàn cho Đại Giới đàn thành công viên mãn.

Trong đáp từ, Hoà thượng Viện chủ Tổ đình đã không khỏi vui mừng khi thấy Đại Giới đàn mang tôn hiệu Minh Nguyệt đã có nhiều điểm sáng. Trong đó sự đồng lòng của Chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh là điều mà Hoà thượng hoan hỷ tột bậc.

Sau vấn an Hoà thượng Viện chủ, Đoàn đã đến niêm hương tại Phật đình nơi diễn ra nghi thức chẩn tế âm linh cô hồn của đàn giới.

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan