Hòa thượng Tuyên luật sư dạy Đại cương Giới luật tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt

Sáng ngày 11/11/2023 vào lúc 08 giờ 00, tại Hội trường chính của Đại giới đàn Minh Nguyệt, HT. Thích Minh Thông – Thành viên HĐCM TƯ, Tuyên Luật sư Đại Giới đàn Minh Nguyệt đã có buổi giảng dạy về Đại cương Giới luật cho hơn 1.000 Giới tử đắc giới tham dự.

Các Giới tử đắc giới, đã lắng lòng thanh tịnh đón nhận lời giáo huấn của Hòa thượng Tuyên Luật sư. Hòa thượng phân tích và chia sẻ về những điều cơ bản của Giới luật, năm thiên bảy tụ và phân tích 4 trọng tội căn bản của vị Tỳ-kheo gồm: Dâm, Sát, Đạo, Vọng.

Giới tiếng phạn là Sila tức là ngăn cấm, dừng lại; Giới gồm có giới thể và giới tướng, vô tác giới thể, bản thể thanh tịnh là của báu của người xuất gia và nhân tố tiến lên đạo quả Giác-ngộ.

Theo Luật dạy, vị Tỳ-kheo 5 năm đầu chuyên học về Giới luật, 5 năm về sau mới có thể được học kinh và tham thiền.

Hòa thượng chỉ dạy các Giới tử giữ gìn giới pháp là của báu suốt đời đã thọ nhận, hướng dẫn về cách phòng hộ xây tường rào, xây bờ đê, để bảo vệ của báu tránh giặc cướp đánh cắp và phá hoại.

 

Hòa thượng dạy về 4 giới trọng (Ba-la-di) nếu phạm không được sám hối, như cây cau, cây dừa khi đã chặt ngang không bao giờ mọc lại được, như cây kim gãy lỗ xâu chỉ, như tảng đã lớn vỡ làm đôi không bao giờ dính lại được, như lá vàng lìa cành không bao giờ dính lại được…

Hòa thượng tuyên luật sư đã trình bày cặn kẻ từng phần của các giới trọng và nói sơ về giới khinh, đồng thời phân tích về tâm sinh lý của người xuất gia trẻ và những trở ngại của sự tu tập khi chướng duyên đến, cách hóa giải vượt qua những chướng ngại…

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, Hòa thượng đã truyền trao những giới luật cơ bản nhất đến các Giới tử. Nhờ năng lượng tích cực từ Hòa thượng Tuyên luật sư, các Giới tử lấy đó làm nền tảng để từ đây bắt đầu cho hành trình mới, hành trình của trưởng tử Như-Lai, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh BR-VT khảo sát

Ban TT-TT Giới đàn

Bài viết liên quan