Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Tổng hợp hoạt động ngày thứ 2

Trước giờ Khai mạc tất cả các Giới tử ở các giới trường tập trung về tại giới trường Tăng Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm. Hơn 1000 Giới tử với màu vàng rực rỡ và trang nghiêm hết sức thành kính cung nghinh chư Tôn đức chứng minh, quang lâm về hội trường chính nơi diễn ra Lễ Khai mạc. Từng bước chân an lạc giải thoát của quý ngài như hòa quyện tan chảy trong sự cần cầu giới pháp của những Giới tử, trong khung cảnh uy nghiêm rực rỡ đến nhiệm mầu của giới trường trang nghiêm tất cả con người và quang cảnh tạo nên một bức tranh hùng tráng, lung linh và sống động như huyền thoại về một Đại Tòng Lâm “Thánh địa” đã truyền trao giới pháp và đào tạo ra rất nhiều bậc Tăng, Ni tài đức song toàn trong suốt liên tục 30 năm qua ở trong khu vực miền Đông Nam Bộ với 11 lần tổ chức Đại Giới đàn.

Bài viết liên quan