Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Một số hoạt động ngày thứ 3

Vào ngày 11/11/2023 (nhằm ngày 28/09 Quý Mão) tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt đã diễn ra một số hoạt động chính. Ban TTTT Đại Giới đàn xin giới thiệu một số video do chúng tôi thực hiện:

Ban Thông tin Truyền thông Đại Giới đàn

Vào lúc 8h sáng tại Tuyển Phật trường, HT. Thích Minh Thông – Thành viên HĐCM TƯ, Tuyên Luật sư Đại Giới đàn Minh Nguyệt đã có buổi giảng dạy về Đại cương Giới luật cho hơn 1.000 Giới tử đắc giới tham dự.

Vào lúc 14h chiều, dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Như Như – Đàn đầu Hoà thượng Tỳ kheo Ni đã dẫn dắt Giới tử Tỳ kheo ni sang cầu chánh giới với Đại Tăng:

Cũng thời gian này, tại Giới đàn biệt truyền của hệ phái Nam tông KInh đã diễn ra việc truyền giới Tỳ kheo – Sa di và Tu nữ:

Bài viết liên quan