Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Chùm ảnh Thiêng liêng lễ tấn hương cúng dường chư Phật

Nhiều Giới tử sau khi thọ giới Tỳ-kheo đã tự nguyện cúng dường đốt liều (tấn hương) trên thân của mình. Xuất xứ của chữ này được thấy trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm: “…Nếu như sau khi Như-lai diệt độ, giả như có Tỳ-kheo phát tâm quyết định tu tập thiền định mà có thể đối trước hình tượng của Như-lai đốt một ngọn đèn, đốt một lóng tay, cho đến đốt một chấm hương trên thân thể của mình thì Như-lai nói rằng tất cả những nghiệp chướng nhiều đời của người này lập tức trả hết; và tuy thường sống ở thế gian nhưng đã vĩnh viễn thoát ly phiền não. Tuy chưa chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nhưng người này đối với giáo pháp của Như-lai, tâm đã quyết định. Nếu như không làm được một chút nhân nhỏ về sự xả thân như vậy thì cho dù có đạt được Vô Vi, rồi cũng phải sanh trở lại làm người hoàn trả nợ cũ…” (Lăng Nghiêm Kinh – quyển 6).

Đây chính là nói đến sự chân thành, quyết tâm tin Phật của người xuất gia. Vết sẹo chấm hương đó không phải chỉ có ở trên đầu mà là ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể cũng đều có thể được. Số lượng chấm hương trên đầu cũng không nhất định; có thể là 1 liều, 3 liều, 6 liều, 9 liều, 12 liều, càng nhiều càng biểu hiện tâm kiền thành. Có người còn đốt một hoặc hai ngón tay.

Khi tham dự Lễ “Tấn hương”, người tham dự phải y phục chỉnh tề, ngồi ngay thẳng, nghiêm trang trước bàn thờ Phật. Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát, nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo Pháp và cuộc sống con người. Các liều hương này hoàn toàn không nói lên phẩm đức của vị Tỳ-kheo tu cao hay thấp. Thông thường trong lễ Tấn hương các Giới tử thường đốt 3 liều hương theo ý nghĩa:

Thứ nhất: Thể hiện lòng kính tin Tam Bảo.

Thứ hai: Thể hiện cho ba điều thệ nguyện là: Đoạn trừ tập nhiễm và ý nghĩ xấu; Vun trồng thiện nghiệp; Thủ đắc trí tuệ để giúp người khác thoát khổ.

Thứ ba: Thể hiện cho sự cố gắng tu tập Giới, Định, Tuệ.

Đêm cuối cùng tại đàn giới Minh Nguyệt, nghi thức Tấn hương được BTC thực hiện trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tại chánh điện Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự.  Trước khi nghi thức được thực hiện, TT. Thích Thiện Thuận, Uỷ viên DK HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự PG tỉnh – Phó Trưởng ban Tổ chức ĐGĐ đã có lời sách tấn ngắn gọn đến Tăng – Ni phát tâm thực hiện nghi thức thiêng liêng này. Thượng toạ tâm sự: Trong đàn giới lần này quý vị đã phát tâm cúng dường thân mình lên ba ngôi Tam bảo bằng việc thiết tha cầu xin được tham dự vào lễ Tấn hương đêm nay. Đây là việc rất khó, việc làm này rất được tán thán, hoan nghênh. Ngưỡng mong Chư Phật gia hộ cho sự phát tâm dõng mãnh của quý vị.

Sau lời khai thị, Chư tôn đức giới sư trang nghiêm tác lễ Tấn hương cho Giới tử, chuông trống bát nhã liên tục trỗi dài, Thần Chú Đại Bi liên tục ngân vang, trời Đại Tòng Lâm như chìm trong cảnh Phật, khung cảnh trang nghiêm, hùng tráng để đón mừng những vị Bồ tát phát nguyện dấn thân đời mình cho Phật pháp, nhân sinh.

Kết thúc Lễ Tấn hương, HT. Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Trị sự tỉnh – Trưởng Ban Kiến đàn; TT. Thích Nhuận Nghĩa, Uỷ viên HĐTS – Phó Trưởng ban thường trực BTS tỉnh – Phó Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng Tiểu ban Điều hành Giới đàn đã quang lâm và có lời sách tấn các Tăng – Ni, những người nguyện đốt một chấm hương trên thân thể của mình để thực hành đoạn trừ tập nhiễm.

Quảng Chuyên – Thiện Nhật

Bài viết liên quan