Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Chúng con biết rằng, không thể một thân đơn duyên mà Ban Trị sự tỉnh nhà có thể tổ chức thành công Đại lễ hôm nay; không thể vài bước lui tới khuôn viên Thánh địa Tòng Lâm mà chúng con có thể kiến lập được Giới trường cho mười phương Giới tử thành tựu ý sạch trong. Tất cả đều nhờ ân đức và tấm lòng của chư Tôn đức hiện diện trực tiếp, gián tiếp, hoặc âm thầm chia sẻ với chúng con trong suốt thời gian triển khai kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt. Đặc biệt, nhờ sự đồng lòng với mục đích chung của Giáo hội mà 28 tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt, luôn tích cực ngày đêm nhịp nhàng cộng tác nên mới thành tựu viên mãn Phật sự quan trọng này.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

  • Ngưỡng bái bạch đức đệ tứ Pháp chủ GHPGVN;
  • Ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN;
  • Kính bạch chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành;
  • Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  • Kính bạch chư Tôn đức Giới sư;
  • Thưa các Giới tử và Phật tử gần xa;

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa Quý liệt vị.

Thật là đại hoan hỷ, đại kiết tường cho những ngày qua, khi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt, thập phương Giới tử câu hội về Giới trường tại Tổ đình Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, thuộc thị xã Phú Mỹ và Chùa Hộ Pháp, TP. Vũng Tàu để cần cầu Giới pháp bằng niềm hân hoan, kính tin vào sự truyền thừa bất tuyệt của các thế hệ Tăng-già với hạnh nguyện truyền đăng tục diệm.

Sáng hôm nay, Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt diễn ra trọng thể trong không khí trang nghiêm, hào khởi của Tuyển Phật trường, tuyển người làm Phật tại ngôi phạm vũ Đại Tòng Lâm nơi núi rừng Thị Vải linh thiêng này. Ban Tổ chức rất vui mừng được cung đón đức đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Quý chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành trước sự khát ngưỡng cần cầu giới pháp của gần 1.100 giới tử đến từ mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Lòng chúng con rộn lên niềm hỷ lạc vô biên trước sự gia tâm và hoan hỷ của chư Tôn đức đối với Phật sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong một năm đầu tiên của nhiệm kỳ này.

Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý liệt vị.

Chúng con biết rằng, không thể một thân đơn duyên mà Ban Trị sự tỉnh nhà có thể tổ chức thành công Đại lễ hôm nay; không thể vài bước lui tới khuôn viên Thánh địa Tòng Lâm mà chúng con có thể kiến lập được Giới trường cho mười phương Giới tử thành tựu ý sạch trong. Tất cả đều nhờ ân đức và tấm lòng của chư Tôn đức hiện diện trực tiếp, gián tiếp, hoặc âm thầm chia sẻ với chúng con trong suốt thời gian triển khai kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt. Đặc biệt, nhờ sự đồng lòng với mục đích chung của Giáo hội mà 28 tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt, luôn tích cực ngày đêm nhịp nhàng cộng tác nên mới thành tựu viên mãn Phật sự quan trọng này.

Chúng con không bao giờ quên ân tình cao quý mà chư Tôn đức Giới sư Hội đồng thập sư đã dành cho Ban Tổ chức và các Giới tử, bên cạnh đó là sự quan tâm chiếu cố của chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, sự lân mẫn đạo tình của chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh, thành, sự đồng tâm hiệp lực của chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, Quý Ni trưởng, quý Ni sư chư tôn thiền đức Ni trong tỉnh nhà. Quý ngài, đã nghĩ đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT của chúng con mà quang lâm về đây chứng minh tham dự Lễ Khai mạc thật trang nghiêm, trọng thể. Ân tình và công đức này, Ban Tổ chức xin nguyện khắc cốt nghi lòng và tri ân sâu sắc.

Kính bạch chư Tôn đức,

Trong khi tổ chức, mặc dầu Ban Tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không sao tránh khỏi những thiếu xót, ngưỡng mong quý Ngài khởi đại bi tâm thương tưởng, mà hoan hỷ bỏ qua. Chúng con xin chân thành niệm ân.

Cuối cùng, Ban Tổ chức Chúng con xin cuối đầu Kính chúc Đức đệ tứ Pháp chủ GHPGVN cửu trụ ta bà được dài lâu để làm nơi nương tựa cho GHPGVN mỗi ngày vững mạnh trong lòng dân tộc, kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN; chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo các tỉnh thành, chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện được nhiều sức khỏe để hoằng dương chánh pháp.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Bài viết liên quan