Vài nét về Giới trường biệt truyền Phật giáo Nam tông tại chùa Hộ Pháp

Trường ngày Đại Giới đàn mang tôn hiệu Minh Nguyệt do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức năm PL.2567 – DL.2023, được sự phân công của Thượng toạ Trưởng ban Ban Thông tin – Truyền thông PG tỉnh – Trưởng ban Ban Thông tin – Truyền thông Đại Giới đàn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn cùng Thượng toạ Giác Trí, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự PG tỉnh – Phó Ban Tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt – Trưởng Ban điều hành Giới trường biệt truyền PG Nam tông.

PV: Thưa Thượng tọa xin cho biết tổng thể các công tác chuẩn bị cho Đại Giới đàn tôn hiệu “ Minh Nguyệt” của Phật giáo Nam Tông (PGNT?

TT.: Sau khi Ban Thường trực BTS họp triển khai nội dung Đại Giới đàn “ Minh Nguyệt’, tôi được suy cử  Phó Ban Tổ chức Đại Giới đàn kiêm Trưởng Ban Điều hành đàn giới biệt truyền Nam Tông Chùa Hộ Pháp.

 Ban Điều hành giới trường đã phân công phân nhiệm cụ thể cho các thành viên tập trung vào 4 hoạt động chính:

  1. Nhân sự  Điều hành Giới trường
  2. Cung thỉnh Hội đồng Thập sư giáo phẩm Nam Tông ở HĐCM, HĐTS TƯ GHPGVN và Ban Trị Sự GHPGVN các tỉnh thành
  3. Gửi thông báo của Ban tổ chức giới đàn tôn hiệu “ Minh Nguyệt” đến trụ trì các chùa Nam Tông chuẩn bị hồ sơ Giới tử thọ giới.
  4. Soạn thảo chương trình hoạt động của giới trường Nam Tông theo chương trình của Ban Tổ chức giới trường Ban Trị Sự PG tỉnh BRVT gồm:

a.Làm băng rôn, biểu ngữ,  trang trí đàn truyền giới, chỗ nghỉ của chư tăng, tu nữ.

b. Nhận thiệp cung thỉnh Hội đồng Thập sư Nam Tông, chuẩn bị nội dung ôn tập.

PV: Xin Thượng tọa cho biết tổng số lượng Giới tử của đàn giới biệt truyền Nam Tông xin thọ giới kỳ này?

TT.: Đại Giới đàn tôn hiệu “ Minh Nguyệt” thuộc Hệ phái Nam Tông được tổ chức tại chùa Hộ Pháp (Thích Ca Phật Đài) Vũng Tàu có 147 Giới tử trong đó 69 xin thọ Tỳ kheo, 19 sadi và 57 Tu nữ;  về trình độ thế học chúng tôi thống kê có:1 Tiến sĩ, 2 Thạc Sĩ, 27 Cử Nhân, 5 Cao đẳng, số còn lại tốt nghiệp cấp 2, 3.

Giới tử lớn nhất là 59 tuổi (sinh năm 1960); Giới tử nhỏ nhất 20 tuổi (sinh năm 2003)

PV: Xin Thượng tọa cho biết những đóng góp cụ thể của Phật giáo Nam tông cho Đại giới Đàn “Minh Nguyệt” lần này ?

TT.: Từ tháng 2 năm 2023, BTS Phật Giáo Tỉnh đã có nhiều buổi họp để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Giới Đàn năm 2023 và sau nhiều phiên họp thống nhất với Ban Thường trực của BTS quyết định chọn tên cho Đại Giới Đàn tôn hiệu “Minh Nguyệt”, đồng thời thống nhất phân thành 3 đàn truyền giới: chư Tăng, chư Ni và Phật giáo Nam Tông. Truyền thống này, từ năm 2013 thực hiện đến nay 2023 đã là 10 năm. Được sự chỉ đạo của HT. Thích Huệ Trí, Trưởng BTS/ PG Tỉnh BRVT kiêm trưởng Ban tổ chức Đại Giới đàn, Phật giáo Nam Tông có giới đàn  theo nghi thức biệt truyền tổ chức tại chùa Hộ Pháp.

Sau khi có sự phân công cụ thể BTS phân công tôi phụ trách  về giới đàn PGNT và tôi đã chuẩn bị những việc sau:

  1. Vận động tài chính đóng góp cho giới đàn “Minh Nguyệt” BRVT.
  2. Chùa Hộ Pháp theo thông lệ tổ chức giới đàn đã phân công chư tăng PGNT trong tỉnh Ban Điều Hành Giới Trường Nam Tông chùa Hộ Pháp với các phân công cụ thể cho từng cá nhân để đảm trách thực hiện giới đàn.
  3. Trong Đàn truyền giới Nam tông có 5 phần chính: Ban điều hành có 5 ban chính gồm: Ẩm thực, Trang trí giới đàn; cung thỉnh Hội Đồng Thập sư Nam Tông, vận động tài chính,  Khảo hạch giới tử .

PV: Xin Thượng tọa cho biết cảm nghĩ về Đại Giới đàn tôn  hiệu “Minh Nguyệt”  lần này so với các Đại giới đàn trước của BRVT về mặt tổ chức ?

TT.: Tuy có nhiều thay đổi nhưng Chư Tăng cũng đã có nhiều kinh nghiệm nên chỉ có 1 phiên họp nội bộ duy nhất. Số lượng Giới tử cũng ít hơn giới đàn trước, do có nhiều tỉnh lân cận cũng tổ chức giới đàn.

PV: Xin Thượng tọa cho biết tinh thần khát ngưỡng cầu thọ giới của Giới tử PGNT như thế nào? Có trường hợp nào cụ thể nổi bật ?

TT.: Có một số điểm đặc biệt như là có nhiều Giới tử ở các Tỉnh Thành như Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Ninh, An Giang, Đồng Nai  về xin thọ giới,  Một số chư tăng  du học nước ngoài về xin chính thức hóa việc thọ giới tại Việt Nam, nhiều vị thọ giới Tỳ kheo năm mười hạ lạp cũng xin về hợp pháp giấy thọ giới tỳ kheo để làm chứng nhận Tăng ni là tu sĩ của GHPGVN,  chứng tỏ tâm khát cầu giới pháp của Giới tử và uy tín của đàn truyền giới.

PV: Thượng tọa có nhắn nhủ gì với các tân Tỳ-kheo và tu nữ PGNT ?

TT.: Tôi mong các Giới tử sau khi thọ giới hãy học thêm về Giới Pháp,  về Hiến chương  GHPGVN về Nội quy hoạt động Ban Tăng Sự  Trung Ương nhiệm kỳ 2022-2027, Luật Tôn  giáo Tín Ngưỡng 2018  và các nghi lễ để sống tốt đời đẹp đạo, nâng cao phẩm cách của người tu sĩ.

PV: Xin tri ân Thượng tọa.

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan