Trái tim Vu lan của người tu sĩ

𝑪𝒉𝒖̉ 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕, 19/07 𝑸𝒖𝒚́ 𝑴𝒂̃𝒐
𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐩 đ𝐚̂̀𝐲 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐞̣.
“Đường về nguồn cội” chỉ có một chữ Hiếu là sống mãi với thời gian. Hôm nay, duyên Vu Lan suối nguồn tình thương nơi chúng con tuôn trào với bao cảm xúc.
Ngày Phật hoan hỷ, ngày Chư Tôn Đức thêm một tuổi đạo với năng lượng an lạc sau ba tháng an cư, ngày mùa xuân của Phật giáo. Chúng con hạnh phúc vì pháp sự cúng dường lễ Vu Lan nơi đạo tràng chùa núi biển sáng nay thật ấm áp tình đạo vị, trang nghiêm màu huỳnh y, yêu thương đong đầy với sắc màu hoa Hồng đỏ thắm.
Một ngày ân tình, một ngày công đức thiện duyên và một ngày chúng con hướng về cha mẹ, ông bà tổ tiên với niềm thương kính vô biên. Việc làm nhỏ bé hôm nay với tấc dạ chí thành chúng con kính nguyện phần nào báo đáp thâm ân sâu nặng của hai đấng sanh thành trong hiện tại và quá khứ cùng chư vị hương linh cữu huyền thất tổ. Mong nguyện người người luôn nuôi dưỡng tâm Hiếu.
Vì Hiếu là gốc của mọi đức tính, là thước đo đạo đức giáo dưỡng của mỗi người. Tâm hiếu là suối nguồn làm phát sinh các thiện pháp, nuôi dưỡng thiện tâm và hướng đến thành tựu tuệ giác vô thượng.
Người thực hành hạnh hiếu không những tự mình được an lạc, hạnh phúc mà còn có khả năng hướng dẫn người khác sống an lạc trong một cộng đồng của xã hội, quốc gia dân tộc, nói rộng ra là sự hoà bình cả thế giới nhân sinh.
TN. Huệ Trí

Bài viết liên quan