HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Đây được xem là một sự kiện trọng đại của GHPGVN được toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước mong đợi trong niềm phấn khởi. Đại hội kỳ này mang ý nghĩa quan trọng nhằm quyết định sự phát triển vững mạnh của Phật giáo nước nhà trong tương lai.

1
1

Đây được xem là một sự kiện trọng đại của GHPGVN được toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước mong đợi trong niềm phấn khởi. Đại hội kỳ này mang ý nghĩa quan trọng nhằm quyết định sự phát triển vững mạnh của Phật giáo nước nhà trong tương lai.

1

 

Năm 1981, thể theo ý chí, nguyện vọng của Tăng ni, tín đồ Phật tử cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Đây là tổ chức duy nhất đại diện cho Tăng ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Phát huy truyền thống yêu nước, “Hộ quốc – An dân” của Phật giáo Việt Nam, trải qua 8 kỳ đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, thống nhất. Tín đồ, Tăng ni Phật giáo cả nước được tập hợp trong một tổ chức thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo ở Việt Nam đang phát triển và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội Việt Nam.

1
1

Hiện nay, Phật giáo cả nước có trên 53.000 Tăng, Ni, gần 18.000 cơ sở thờ tự, khoảng 14 triệu tín đồ quy y Tam bảo và khoảng 60% dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng của Phật giáo về văn hóa, lối sống. Với phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”,Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang có những đóng góp to lớn trong quá trình đổi mới đất nước.

1

Theo quy định của Hiến chương GHPGVN sau 5 năm hoạt động sẽ tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc. Trải qua 8 kỳ Đại hội. Tại Đại hội IX lần này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổng kết đánh giá những thành tựu Phật sự nhiệm kỳ (2017 – 2022), đồng thời hoạch định đề ra phương hướng chiến lược phát triển Phật sự cho toàn Giáo hội trong nhiệm kỳ tiếp theo (2022-2027).

Nổi bật trong chương trình nghị sự của Đại hội IX là suy tôn bổ sung Thành viên Hội Đồng Chứng minh GHPGVN, Suy cử Hội đồng Trị sự GHPGVN, thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

1

Sau nhiều lần Trung ương Giáo hội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội IX để đi đến thống nhất lấy chủ đề “Kỷ Cương – Trách Nhiệm – Đoàn Kết – Phát Triển” làm chủ đề chính cho Đại hội kỳ này. Thời gian diễn ra trong 3 ngày 27-28-29/11/2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Thủ đô Hà Nội. Số lượng tham dự chính thức là 1.091 đại biểu gồm: Hội đồng Chứng minh; Hội đồng Trị sự; Ban, Viện Trung ương ; Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh, thành; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước các Ban, Bộ ngành Trung ương; UBND, SNV, BTG, UBMTTQ Tp. Hà Nội; UBMTTQ, Ban Tôn giáo 63 tỉnh, thành phố; Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan truyền thông Báo chí Trung ương, Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

1

 

Bài viết liên quan