XIN TIỄN BIỆT CÁC ANH

Mưa lũ kéo về miền trung
Ruộng vườn xơ xác
Cây cối điêu tàn ngổn ngang
Nhà cửa liêu xiêu trước gió
Đường xá nước ngập thành sông
Rồi, Rào Trăng 3 sụp đổ
Mấy mươi người nguy nan
Đoàn cứu hộ lập tức chỉnh trang
Cụ bị các phương án lên đường giải cứu
Đường vào lầy lội trợt trơn
Đất đá ngổn ngang đây đó
Khi gần tiếp giáp mục tiêu
Hoàng hôn buông rèm xám xịt
Đoàn phải tá túc qua đêm
Trạm 67 biên phòng nghỉ tạm
Ngờ đâu,
Nửa đêm đất đá ào ào
Trên núi cao không ngừng đổ xuống
Quá bất ngờ, đè bẹp trạm biên
Có vài người nhanh chân thoát được
Còn mười ba đồng chí bị vùi sâu
Dưới đất đá ngàn đời in dấu
Tình đồng bào ruột thịt đau thương
Các anh đã vĩnh viễn ra đi
Cho sử xanh ghi thêm trang hiển hách
Sự hi sinh vô cùng oanh liệt
Để ngàn sau con cháu vinh danh
Xin cúi đầu tiễn biệt
Nguyện hương hồn các anh yên nghỉ
Đón bình minh rực sáng phía sau đồi.
Ngày 15/10/2020
Cảm tác
T. Thiện Thông

Bài viết liên quan