Ban Tổ chức Đại Hội: Thống nhất thành phần nhân sự Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Vào lúc 8h sáng ngày 13/09/2022 tại Phòng họp Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự, Tiểu ban Nhân sự Đại hội nhiệm kỳ VII của Ban Tổ chức Đại hội đã có phiên họp rà soát lại danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Do tính chất đặc biệt của việc đề cử nhân sự cho Ban Trị sự tỉnh và cũng để rút ngắn thời gian làm việc nên chư vị Hoà thượng đồng Trưởng Ban Tổ chức Đại hội và Đồng Trưởng Tiểu ban nhân sự đã quyết định triệu tập tất cả các thành viên trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh để báo cáo và đóng góp ý kiến.

Quang lâm chứng minh và chủ toạ cho phiên họp có Hoà thượng Thích Quảng Hiển, Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II; TT. Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội; TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trợ lý TT Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ kế hoạch làm việc của Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII, vào ngày 01/09/2022 Tiểu Ban Nhân sự đã bàn thảo và thống nhất số lượng thành viên BTS tỉnh nhiệm kỳ tới, Phiên thảo luận sáng nay duyệt lại danh sách từng thành viên dự kiến cơ cấu cho Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Sau hơn 2h30 thảo luận, phiên họp đã thống nhất số lượng và danh sách 29 thành viên được cơ cấu vào Ban Thường trực BTS GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027, 46 thành viên đảm nhận chức vụ Uỷ viên BTS sẽ được rà soát và biểu quyết ở phiên họp sắp tới.

Về thời gian tổ chức đại hội, do thời gian khá gấp rút, nên Ban Tổ chức Đại hội dự kiến dời lại 1 tuần so với thời gian ấn định (28+29/09/2022). Ban Tổ chức cũng đã chỉ đạo các Trưởng tiểu ban nhanh chóng tổ chức phiên họp thống nhất phương án làm việc sao cho Đại hội được viên mãn.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h10 trong niềm hoan hỹ của đại chúng.

hns 4

hns 3

hns 1

giờ 2

hns 5

hns 6

hns 12

hns 13

hns 15

hns 17

hns 16

hns 25

hns 32

hns 31

hns 35

hns 38

hns 37

chinh

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan