Vũng Tàu: Chùa Vạn Phước khai đàn pháp hội Dược Sư cầu an xuân Giáp Thìn

Sáng 29-1, tại chùa Vạn Phước đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu cầu bình an nhân dịp đầu năm Giáp Thìn.

Pháp hội cung thỉnh Trưởng lão Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Hòa thượng Thích Thông Không, chứng minh đàn tràng. Pháp hội cũng cung thỉnh 49 chư tôn đức Tăng Ni chia làm 7 đàn với 7 vị sám chủ.

Sau nghi thức cung an chức sự, Ni sư Thích nữ Nguyên Xuân, trụ trì chùa Vạn Phước đã cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh và chư vị sám chủ cùng ban kinh sư quang lâm đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật cầu nguyện.

Pháp hội Dược Sư được tổ chức trì tụng kinh Dược Sư trong một tuần lễ, từ mùng 5 đến 11 tháng Giêng vào mỗi tối trì tụng kinh Dược Sư từ 19 giờ.

Tịnh Mạnh – Trung Giác

Bài viết liên quan