Trang nghiêm lễ Tưởng niệm Húy nhật lần thứ nhất cố Hoà thượng Thích Giác Cầu

Sáng nay, ngày 15/12/2023 (nhằm ngày 03/11 Quý Mão), Tăng chúng Tịnh Xá Ngọc Thạnh cùng Chư tăng ni hệ phái khất sĩ trang nghiêm tổ chức lễ huý kỵ lần thứ I Cố Hoà thượng Thích Giác Cầu, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN; Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ; Tăng Trưởng Giáo đoàn V; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tại Tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hoà – thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Quang lâm chứng minh lễ giỗ có Hoà thượng Thích Giác Tùng, thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN kiêm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Giác Pháp – Phó Trưởng ban Thường trực hệ phái Khất sỹ kiêm Trị sự Trưởng Giáo đoàn V; Hoà thượng Thích Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm đặc trách hệ phái Khất sỹ BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban thường trực Hệ phái và các miền tịnh xá cùng tham dự.

Chư Tôn đức Tăng Ni đã quang lâm bảo tháp nhất tâm dâng nén tâm hương cúng dường giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Cầu trong ngày huý nhật lần thứ nhất, đồng cầu nguyện đến giác linh Trưởng lão Hoà thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài là một tấm gương sáng về sự trung kiên với Giáo pháp, hết lòng phụng sự cho Giáo hội, Hệ phái, Tăng đoàn và nhân sanh.

Tiếp đến, Ban tổ chức đã cung thỉnh Chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ Trai tăng cúng dường của môn đồ Pháp quyến và quý thiện nam tín nữ.

 

Tâm Thịnh

Bài viết liên quan