Vũng Tàu: Lễ Chung thất trai tuần thân mẫu của Ni sư Thích nữ Nguyên Xuân

Thể theo pháp hiếu đạo của người con Phật, sáng ngày 24/11 Ni sư Thích nữ Nguyên Xuân, trụ trì chùa Vạn Phước cùng tang gia hiếu quyến đã cung thỉnh đã đầu thành đảnh lễ chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm cúng dường trai Tăng nhân ngày chung thất cho thân mẫu là cụ bà Dương Thị Tích, Pháp danh: Nguyên Lũy, mất ngày 7/10/2023 (23/8/Quý Mão), hưởng thọ 83 tuổi.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Tùng – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Hòa thượng Thích Trí Châu, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó BTS GHPGVN TP.VT; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Thượng tọa Thích Giác Thông đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Thường trực BTS GHPGVN TP.VT; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử xa gần về tham dự.

Tại buổi lễ, thay mặt cho tang gia hiếu quyến, Ni sư Thích Nữ Nguyên Xuân thành kính tác bạch cúng dường trai Tăng và tri ân chư Tôn thiền đức hiện tiền chứng minh. Ni sư đã xúc động bày tỏ tấm lòng tri ân công ơn sanh thành dưỡng dục hương linh thân mẫu.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thông Không đã tán thán những công hạnh, những đóng góp của Ni sư Thích nữ Nguyên Xuân đối với Phật giáo và tấm lòng hiếu thảo đối với thân mẫu. Và tin chắc rằng với tấm lòng hiếu thảo và công đức tu tập mà hương linh Dương Thị Tích, Pháp danh: Nguyên Lũy nương nhờ công đức lành sanh về cõi Phật an vui.

Tịnh Mạnh

Bài viết liên quan