Khảo hạch Giới tử tại Tuyển Phật Trường

Người xuất gia học Phật đi đến “phương trời cao rộng” và đi theo con đường chư Phật, chư Tổ đã đi. Để có được những bước đi vững chải, đạt thành ý nguyện và tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, chiều ngày 09/11/2023, tại hội trường Trung Tâm Văn Hoá – Giới trường Đại Tòng Lâm, Ban tổ chức Giới đàn Minh Nguyệt đã chính thức khai mạc khảo hạch cho Giới tử nhằm kiểm tra kiến thức Phật pháp của hơn 1000 Giới tử trước khi chính thức đăng đàn lãnh thọ giới pháp.

Chư Tôn đức trong Ban Giám khảo thông qua thể lệ khảo hạch Giới tử 
Hội trường khảo hạch Giới tử Tăng

Quang lâm Chứng minh và tham dự có HT. Thích Huệ Trí – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT, Trưởng BTC kiêm Chánh Chủ khảo; TT. Thích Nhuận Nghĩa – UVHĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó chủ khảo; TT. Thích Thiện Thuận – UVHĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Phó chủ khảo, cùng chư Tôn đức trong Ban Tổ Chức; Hội đồng Giám khảo và hơn 1000 giới tử Tăng Ni tham dự.

Ban Giám khảo khảo hạch Giới tử
Ban Giám khảo khảo hạch Giới tử

Hoà thượng Thích Huệ Trí – Chánh Chủ khảo phát biểu khai mạc; TT. Thích Thiện Thuận – Phó Chủ khảo thông qua thể lệ khảo hạch. Theo đó, Giới tử bắt thăm gói câu hỏi, Giám khảo sẽ theo đó hỏi và cho điểm. Mỗi giới tử phải trả lời 4 câu hỏi: kinh, luật, luận và giáo sử. Mỗi câu hỏi, mỗi vị giám khảo cho tối đa là 10 điểm, nếu giới tử trả lời không được câu hỏi đã bắt thăm giám khảo sẽ chọn đổi câu hỏi khác với tối đa là 7 điểm, nếu giới tử vẫn trả lời không được Giám khảo sẽ chọn đổi câu hỏi khác với tối đa số điểm là 5 điểm. Nếu giới tử vẫn trả lời không được thì tùy hình thực tế Giám khảo cho điểm.

Chư Tôn đức Ni phó Chủ khảo
Giám khảo khảo hạch Giới tử Ni

TT. Thích Nhuận Nghĩa, Phó chủ khảo cắt đề thi vào trao cho Ban Giám khảo Tăng và Ban Giám khảo Ni. Sau đó, giới tử ni trở về giới trường Ni tiến hành khảo hạch, giới tử Tăng khảo hạch tại hội trường.

Giám khảo khảo hạch Giới tử Ni
Giám khảo khảo hạch Giới tử Ni

Qua đó, kỳ thi giúp cho các giới tử nhìn nhận lại và nắm bắt những kiến thức Phật pháp cơ bản của người xuất gia, cũng như quán niệm để thấy rõ những sở đắc của mình và cũng chính là để cho Ban Giám kháo xác định được trình độ của Giới tử, đủ tiêu chuẩn để tấn đàn thọ giới.

Vài hình ảnh trong buổi khảo hạch Giới tử:

Tin, ảnh: Ban TTTT Giới đàn

Bài viết liên quan