Chùm ảnh: Lễ mãn hạ huyện Châu Đức

vào lúc 8h sáng ngày 20/08/2023 (nhằm ngày 05/07 Quý Mão) BTS GHPGVN huyện Châu Đức đã long trọng tổ chức Tác pháp Tự tứ và tổ chức Lễ mãn hạ mùa An cư Kiết hạ năm PL. 2567 Tại chùa Như Ý – xã Bàu Chinh.

Đước biết năm PL. 2567 Toàn huyện có 60 vị Tăng thực hiện pháp An cư tại trường hạ Chùa Như Ý, Chư Ni có 68 vị tại trường hạ Chùa Long Hoa. Trong mùa ACKH các hành giả đã tham gia tổng cộng 24 buổi học do Chư tôn đức giảng sư của tỉnh thuyết giảng.

Tịnh Mạnh

Bài viết liên quan