Thường trực BTS tỉnh họp bàn về công tác tổ chức Đại Giới Đàn MINH NGUYỆT

Vào lúc 14h00 ngày 19/07/2023 (nhằm ngày mồng 2/06 Quý Mão), dưới sự chủ toạ Hoà thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng ban Trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trực BTS tỉnh đã có phiên họp đầu tiên thống nhất những điểm quan trọng cho Đại Giới đàn mang tôn hiệu MINH NGUYỆT diễn ra từ ngày 09 đến 12 tháng 11/2023.

Phiên họp có sự đồng chủ toạ của TT. Thích Nhuận Nghĩa, Uỷ viên HĐTS – Phó Trưởng ban Thường trực; TT. Thích Minh Hạnh, Uỷ viên HĐTS – Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; HT. Thích Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm đặc trách Hệ phái Khất sỹ; TT. Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban kiêm Phó Ban Thường trực Ban Tăng sự tỉnh; TT. Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng ban, Ni sư Thích nữ Hạnh Bình, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới; Thành viên tham dự là các Trưởng Chuyên ban và Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh.

Phát biểu khai mạc, HT Thích Huệ Trí đã thông tin đến các thành viên tham dự kết quả của những lần Thường trực BTS tỉnh đảnh lễ và tham vấn ý kiến của Đức Pháp chủ, HT Chủ tịch Trung ương GHPGVN về công tác tổ chức Đại Giới đàn của tỉnh năm Phật lịch 2567.

TT. Thích Thiện Thông, Phó Thư ký – Chánh Văn phòng BTS tỉnh đã tình bày sơ bộ về công tác nhân sự Ban Kiến Đàn và dự kiến thời gian hoạt động chung của Giới đàn. Sau gần 1 giờ 30 phút thảo luận, Thường trực đã thống nhất sẽ có một số thay đổi về nhân sự của các Tiểu ban phục vụ cho Đại Giới đàn do có một số nhân sự vì khả năng chuyên môn nên việc phụng sự ở các Tiểu ban khác sẽ có kết quả cao hơn. Phiên họp đã thống nhất tuỳ tình hình mà các Trưởng Tiểu ban có thể mời thêm nhân sự sao cho công việc của Tiểu ban mình thuận lợi nhất để Đại Giới đàn lần này thành tựu viên mãn.

Sau phần thảo luận về nhân sự Ban Kiến đàn, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cho phép Ni giới đệ trình nhân sự Thập sư của Ni giới trước phần đệ trình Nhân sự của Tăng. Đại diện cho Phân ban Ni giới tỉnh, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nhân,Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giám luật đã đệ trình Đại tăng thành phần Thập sư của 3 đàn: Sa di ni, Thức xoa Ma na ni và Tỳ Kheo ni được thường trực Phân ban Ni giới thảo luận và nhất trí cung thỉnh. Hội nghi cơ bản đã chấp thuận thành phần nhân sự được trình bày, chỉ yêu cầu thay đổi vài vị trí cho phù hợp với Hạ lạp hoặc công việc Kiến đàn cần thiết hơn. Sau khi được duyệt y, Ni giới tham dự cuộc họp đã cung kính đảnh lễ và xin rút khỏi Hội nghị để Đại tăng thảo luận. TT. Thích Nhuận Trí đại diện Ban Tăng sự tỉnh đã đệ trình Thập sư Đàn giới Tăng Bắc Tông. TT. Thích Minh Hạnh đại diện Hệ phái Nam Tông đã đệ trình Thập sư Đàn giới Tăng và Tu nữ. Hội nghị đã thảo luận và cơ bản đồng ý với thành phần đã được đệ trình, một vài vị trí đã được yêu cầu thay đổi do bệnh duyên hoặc Phật sự của các vị trong Hội đồng Thập sư.

Đúc kết phiên hội nghị, HT Thích Huệ Trí đã tán thán tinh thần vì Phật sự chung của toàn thể thành viên Thường trực BTS tỉnh, HT nhắc nhở các thành viên nhanh chóng lên phương án cả về nhân sự lẫn hoạt động để trình Thường trực trong phiên họp kế tiếp.

Phiên Hội nghị đã kết thúc lúc 16h30 trong tinh thần hoan hỷ của đại chúng.

Quảng Chuyên – Tịnh Mạnh

Bài viết liên quan