GĐPT huyện Xuyên Mộc tổ chức Khai khoá các bậc học Huynh trưởng

Vào 7g30 sáng ngày 08/07/2023 nhằm ngày 22/6 năm Quý Mão tại chùa Linh Sơn Bửu Lâm, X. Bình Châu, H. Xuyên Mộc, BRVT đã diễn ra lễ khai khóa tu học các bậc học huynh trưởng Kiên – Trì năm I và Trì năm II dành các đơn vị GĐPT trên toàn huyện.

Cung nghinh Đại đức trưởng BHD

Về chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Nguyên Hướng, trưởng BHD Phật tử, BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc, về phía BHD Phân ban GĐPT huyện có sự hiện diện của HTr cấp Tấn Minh Không Bùi Kim Bạch, UV Ban Trị Sự, trưởng Phân ban GĐPT Huyện, Htr cấp Tín Trung Anh Nguyễn Oanh Vũ phó ban thuờng trực, HTr cấo Tín Đồng Tuệ Nguyễn Thị Phượng cùng các anh chị ban viên BHD PB. GĐPT huyện Xuyên Mộc.

Niệm Phật cầu gia bị

Lễ Đoàn

Trong lời phát biểu khai mạc HTr cấp Tấn Minh Không Bùi Kim Bạch đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu học trong mạng mạch truyền thừa và phát triển của tổ chức GĐPT Việt Nam, đồng thời dành lời cảm tạ, chư tôn đức và sách tấn các học viên dành thời gian tu học và rèn luyện, không ngừng trau dồi năng lực để trở thành thế hệ kế thừa vững mạnh của tổ chức GĐPT nói chung và GĐPT huyện Xuyên Mộc nói riêng.

HTr Minh Không-Bùi Kim Bạch trưởng BHD tuyên bố khai khoá

HTr cấp Tín Tâm Dự Lê Viết Vĩnh UV. Nội Vụ BHD PB. GĐPT huyện thay mặt BHD tuyên đọc quyết định thành lập Ban chủ nhiệm các bậc học do HTr cấp Tín Trung Giới Trần Ngọc Thọ, UV Nghiên Huấn chủ nhiệm khoá học, HTr cấp Tín Thiện Thảo Phan Mai Ngọc Toàn Chánh thư ký BHD chủ nhiệm bậc Trì II, HTr cấp Tín Minh Thuận Phạm Đại Điền UV. HĐTN làm chủ nhiệm bậc Trì I, HTr cấp Tập Minh Hòa Phùng Phong Phú phó thư ký BHD làm chủ nhiệm bậc Kiên.

HTr. Tâm Dự tuyên đọc quyết định thành lập BCN các bậc học

Tiếp nối chương trình Đại đức Thích Nguyên Huớng thay mặt BHD Phật tử huyện Xuyên Mộc đã có lời đạo từ theo đó, Đại đức đã sách tấn, động viên các HTr chủ nhiệm và các học viên các bậc học có đủ sức khoẻ, định lực để hoàn tất khoá học, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tu tập tự thân bên cạnh con đường học Phật để đi đến Giác ngộ giải thoát, Đại đức cũng nhắc nhở BHD chú ý nghi thức, nghi lễ khi cung thỉnh các bậc Giáo thọ sư đảm nhận các bài học trong chương trình tu học.

 Đại đức Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử ban đạo từ

Các bậc học Kiên Trì nằm trong chương trình tu học trường kỳ dành cho Huynh trưởng GĐPT Việt Nam, là những bậc học nền tảng, nhằm mục đích trang bị kiến thức căn bản về Phật học cũng như hiểu biết khái quát về cơ cấu, tổ chức và quy trình hoạt động, sinh hoạt của một đơn vị GĐPT. Sau khi hoàn tất các bậc học, các học viên sẽ đủ điều kiện để tham dự các khóa huấn luyện Huynh trưởng tập sự Lộc Uyển, A Dục. Đây cũng là tiền đề để BHD cấp tỉnh xét-xếp cấp cho các huynh trưởng đủ điều kiện chuyên môn, nền tảng Phật học cũng như tu tập tự thân nhằm nhận lãnh trách nhiệm điều hành các đoàn, các đơn vị trên con đường Phụng sự mục đích và lý tưởng GĐPT Việt Nam, cống hiến cho Đạo Pháp và Dân tộc.

Buổi lễ hoàn mãn lúc 8g30 cùng ngày.

Thiên Ngọc Thái

Bài viết liên quan